Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
18. marts 2020

Naturpleje i Sillebro Ådal

I september 2019 udførte Novafos en del naturpleje omkring de bassiner i Ådalen, der skal kunne håndtere store mængder regnvand ved kraftige regnskyl. Nu er turen så kommet til andre arealer i Ådalen, som Frederikssund Kommune har ansvaret for at vedligeholde. 

Arbejdet udføres i uge 13

Langt hovedparten af Sillebro Ådal består af beskyttet natur, og derfor har kommunen pligt til at udføre naturpleje i området for at undgå, at det hele vokser til. Naturplejen vil blive udført i uge 13 og vil bestå af udtynding og fældning af blandt andet selvsåede elletræer samt enkelte Ahorn. De ældre træer vil blive bevaret. Derudover vil der blive foretaget udtynding af bevoksningen langs med vandløbet.

Naturpleje

Beskyttede naturtyper har stort set alle brug for vedvarende naturpleje. Hvis naturen ikke plejes ved fældninger og udtyndinger, vil træer og buske i løbet af få år brede sig i områderne og fortrænge de særlige dyre- og plantearter, der er afhængige af den lysåbne natur.

Det er Vej og Park, der udfører naturplejen - dog kun delvist ved egen kraft. En stor del af naturplejeopgaverne er nemlig udliciteret til Hede Danmark.

Vandspejlet i Sillebro Ådal med bevoksning langs vandkanten. Foto: Frederikssund Kommune.Vandspejlet i Sillebro Ådal med bevoksning langs vandkanten. Foto: Frederikssund Kommune.