Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
18. marts 2020

Forbud mod besøg på omsorgscentre og bosteder

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt kommunen at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder m.v. Forbuddet er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. 

Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Enkelte undtagelser

Forbuddet omfatter ikke besøg af en patients nære pårørende i kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Ligeledes vil besøg hos uafvendeligt døende personer kunne gennemføres på en forsvarlig måde.

Sundhedsstyrelsen har 17. marts 2020 udsendt en vejledning i hvordan institutioner skal forholde sig ved besøg fra pårørende.

Indgangsparti til Omsorgscenter Tolleruphøj i nattemørke. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Indgangsparti til Omsorgscenter Tolleruphøj i nattemørke.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.