Frederikssund Kommunes logo
20. marts 2020

Få information via hotlines

I den helt usædvanlige situation samfundet befinder sig i, kan der opstå mange spørgsmål – hos både borgere og virksomheder. Derfor har en lang række myndigheder og organisationer oprettet særlige hotlines, der kan svare på spørgsmål. Se listen nedenfor. 

Information in other languages
On the website Coronasmitte.dk/en you can find information in many different languages. You can also call 41 45 30 56 with questions in english.

Generelle spørgsmål om coronavirus, smittespredning mv.:
Myndighedernes fælles hotline: 70 20 02 33.
Se evt. også hjemmesiden coronasmitte.dk.

For bekymrede børn og forældre:
Det Nationale Sorgcenters afdeling for børn, unge og sorg: 69 16 16 67 – alle dage fra 9 – 16.

Center for Børn og Skole telefonrådgivning til børnefamilier, der føler sig under pres. På alle hverdag fra kl. 12-15 kan psykologen kontaktes på 47 35 12 56.

Åben Anonym Rådgivning:
Åben Anonym Rådgivning på børne- og ungeområdet udvides i uge 12 og 13, så der er åbent for telefoniske henvendelser på tlf. 80 30 10 10 hverdage i tidsrummet kl. 10-12. Der er lukket for personlige henvendelser.

Mødrehjælpen
Til gravide og forældre med brug for hurtig rådgivning - ring på 33 45 86 80 mandag og torsdag kl. 10 - 14.

Røde Kors
Er du syg, ældre eller særligt sårbar, så tilbyder Røde Kors at hjælpe med f.eks. indkøb og lignende. Ring på tlf.: 35 29 96 60 dagligt mellem kl. 9 og 19.

Røde Kors og Boblberg
Røde Kors og Boblberg er gået sammen om at skabe en mulighed for et digitalt besøg. Her kan en frivillig fra Røde Kors tale sammen med en borger, der har brug for en snak. Læs mere på Boblbergs hjemmeside.

Ældresagen
Til ensomme ældre, der har brug for nogen at tale med under coronakrisen. Ring på 82 82 03 00 alle dage mellem 9.00 og 15.00.

Depressionsforeningen
Depressionsforeningen har oprettet et fællesskab, der hedder Danmark Lytter, hvor man kan mødes online og støtte hinanden.

Sociale tilbud og organisationer
Socialstyrelsens hotline med socialfaglig vejledning til sociale tilbud og organisationer: 72 42 40 00.

For skoler og institutioner:
Børne- og Undervisningsministeriet kan kontaktes på 70 80 67 07 mandag til fredag kl. 8 – 17.

Medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet:
Styrelsen for Patientsikkerhed kan kontaktes på 70 20 02 66 alle dage mellem kl. 9 og 22.

For virksomheder:
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: 72 200 350.
Erhvervsstyrelsen: 72 20 00 34.
Dansk Erhverv (for medlemmer): 33 74 64 00.
Dansk Industris globale kontorer for virksomheder, der har brug for hjælp til at håndtere coronasituationen i USA, Rusland, Kina, Indien, Tyskland og Brasilien.

Udenrigsministeriets Borgerservice:
Om rejser til udlandet: 33 92 11 12.