Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
14. maj 2020

Skoler gør klar til store elever

På Slangerup Skole afd. Kingo er der fuld gang i forberedelserne til genåbningen for de store klasser på mandag den 18. maj. Og siden statsministeren meldte ud om genåbningen har der været mange forhold, der skulle afklares.   

- Nu er afstandskravet sænket til en meter, men vi var ikke sikre på, hvad det ville betyde for vores store klasser på 28 elever, siger Otto Christensen, der er en af skolens to pædagogiske ledere. Han tilføjer:

- Heldigvis har vores opmålinger vist, at alle klasserne kan være i deres normale klasseværelser, så vi har plads til at tage imod alle de ca. 300 elever i overbygningen på mandag, fastslår han.

Forberedelserne består derudover af en lang række praktiske og planlægningsmæssige ting som f.eks. opstilling af ekstra midlertidige håndvaske ud over de håndvaske, der i forvejen findes i fysik- og biologilokalerne, som også bliver taget i brug. Derudover skal der afstemmes forventninger til undervisningen i den kommende tid, for det er stadig bekendtgørelsen om nødundervisning, der gælder forklarer Helle Bach Munk, der også er pædagogisk leder på skolen. Samtidig skal klasserne holde sig til det samme klasseværelse hele dagen, når undervisningen ikke kan foregå udendørs – og fortrinsvis med den samme lærer.

Et bord med håndsprit og gode råd om coronasmitte møder eleverne lige inden for døren. Foto: Frederikssund Kommune.Et bord med håndsprit og gode råd om coronasmitte møder eleverne lige inden for døren. 

Vandposten er lukket for at minimere risikoen for coronasmitte. Foto: Frederikssund Kommune.Vandposten er lukket for at minimere risikoen for coronasmitte. 

Vi er blevet bedre

Selv om coronakrisen er en vanskelig periode, så er de to pædagogiske ledere dog enige om, at der også er kommet noget positivt ud af det.

- Jeg har lært at bruge tre forskellige digitale mødeværktøjer på en uge, så de virtuelle møder er vi blevet meget bedre til. Og så har vi oplevet, at vores lærere har været utroligt fleksible og forandringsparate i denne tid, forklarer Helle Bach Munk, som glæder sig til at få eleverne tilbage på skolen.

Også matematik- og naturfagslærer Henrik Kjeldsen ser frem til at møde eleverne igen.

- Mange elever har opfattet fjernundervisningen som hård, fordi der har været meget fokus på det faglige, og mange opgaver, der skulle skrives og modtages feedback på. Kontakten til den enkelte elev har været mere besværlig, men nu får vi igen mulighed for at give mere individuel undervisning. Det er tydeligt, at eleverne har savnet den sociale kontakt, men de er enormt dygtige og har været meget omstillingsparate, fortæller han.

Lærer Henrik Kjeldsen foran springvandet på Slangerup Skole Afd. Kingo. Foro: Frederikssund Kommune.Lærer Henrik Kjeldsen foran springvandet på Slangerup Skole, afd. Kingo. 

Uddannelsesudvalget godkender retningslinjer

Onsdag den 13. maj holdt Uddannelsesudvalget et ekstraordinært møde med det ene punkt på dagsordenen at tage stilling til, hvordan skolerne kan åbne for de store elever på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

- I udvalget glæder vi os over, at det nu er muligt også for de store elever at komme tilbage i skole igen. På vores møde i dag har vi besluttet en række retningslinjer for genåbningen, som udspringer af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og dermed er det fuldt forsvarligt for eleverne at komme i skole, fastslår formanden for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard (V).

I alt begynder omkring 1600 elever i Frederikssund Kommune i de store klasser igen mandag den 18. maj, og retningslinjerne for genåbningen er følgende:

  1. Som udgangspunkt møder alle elever fra 6-10. klasse fysisk ind på skolen hver dag fra kl. 8.30-13.30. Undervisningen tager udgangspunkt i nødbekendtgørelsen og foregår i videst mulige omfang udendørs.
  2. Der tages udgangspunkt i de nye retningslinjer og i et afstandskriterie på 1 m.
  3. Undervisningen foregår ud fra Bekendtgørelse om nødundervisning.
  4. Der kan være lokale forhold, der gør, at enkelte klasser på enkelte dage, ud fra en faglig vurdering fortsætter med fjernundervisning og derfor ikke møder hver dag.
  5. Fritidsklub samdriftes fortsat med SFO og tilbydes indtil til og med 5. klasse. Tilbuddet er betalingsfrit jf. Uddannelsesudvalgets beslutning. Ungdomsklub lukkes ikke op på denne side af sommerferien.

Fotos: Frederikssund Kommune.