Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
7. maj 2020

Mere asfalt til de tohjulede

Over to kilometer ny asfalt til cyklisterne i Frederikssund er enten netop færdiggjort eller godt på vej til at blive det. Således kan cyklister fra torsdag den 7. maj 2020 tage en ny strækning på godt en halv kilometer i brug i Vinge, og samtidig arbejdes der på nye cykelstier i både Slangerup og mellem Dalby og rute 53. 

Dalby – rute 53

Cykelstiprojektet skal forbinde Dalby med rute 53, så cyklister kan komme sikkert til hovedvejen eller til busstoppestederne ved hovedvejen. Anlægsarbejdet er i fuld gang og skal blive til i alt ca. 1700 meter ny dobbeltrettet cykelsti, som forventes at være færdig i løbet af august 2020. Cykelstien bliver asfalteret og får opsat belysning med sensorer, så lyset tænder, når der er trafik på stien. I Dalby bliver den nye cykelsti forbundet til den eksisterende og ved hovedvejen (rute 53) vil der blive etableret cykelparkering.

Udsigten set fra Dalby mod rute 53. En ny cykelsti vil binde byen sammen med hovedvejen. Foto: Frederikssund Kommune.Udsigten set fra Dalby mod rute 53. En ny cykelsti vil binde byen sammen med hovedvejen. 

Brobæksgade i Slangerup

I Slangerup har der siden begyndelsen af marts været arbejdet på at etablere cykelstier på en 260 meter lang strækning på Brobæksgade op mod Kongensgade. Projektet skal skabe bedre og mere sikre forhold for de bløde trafikanter i byen. Samtidig får bymiljøet et løft, når der kommer nye belægninger og ny belysning.

Kørebanen på Brobæksgade bliver indsnævret en smule, hvilket giver plads til både nye fortove og cykelstier. Der bliver desuden anlagt en ny midterhelle på Stationsvej, så det bliver nemmere og mere sikkert for fodgængere at krydse vejen. Projektet ventes færdigt omkring midten af juni. I efteråret vil også selve Brobæksgade få ny asfaltbelægning.

Brobæksgade i Slangerup får nye fortove og cykelstier i begge sider. Foto: Frederikssund Kommune.Brobæksgade i Slangerup får nye fortove og cykelstier i begge sider. 

Vinge

I Vinge er der anlagt omkring 700 meter ny cykelsti, som kan tages i brug fra torsdag den 7. maj. Den nye strækning erstatter den nordlige del af den indtil da eksisterende cykelsti mellem St. Rørbæk og Vinge Station/supercykelstien, som vil blive blokeret på grund af etableringen af statens fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek.

Stien er indtil videre delvis asfalteret, da den resterende strækning afventer arbejdet med nedrivning af en ejendom i området. Når stien står færdig vil den blive oplyst af de samme lamper, som har oplyst den tidligere sti, idet de bliver genbrugt på den nye strækning. Også her er der tale om lamper med sensor, som skruer op for lyset, når der er trafik på strækningen

Den nye cykelsti i Vinge Slanger sig frem til Vinge Station. I venstre side af billedet ses den eksisterende sti, som inden længe vil blive blokeret af arbejdet med anlæggelse af statens fællesmagasin. Foto: Frederikssund Kommune.Den nye cykelsti i Vinge Slanger sig frem til Vinge Station. I venstre side af billedet ses den eksisterende sti, som inden længe vil blive blokeret af arbejdet med anlæggelse af statens fællesmagasin.

Frederikssund Kommunes hjemmeside om asfaltarbejder mv. kan du altid holde dig opdateret om aktuelle vejprojekter.

Fotos: Frederikssund Kommune.