Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
29. juni 2020

Regler om afbrænding

Frederikssund Kommune får ofte henvendelser fra borgere, der er i tvivl om hvilke regler, der gælder for private for afbrænding. I følge miljølovgivningen er afbrænding af affald kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg, for eksempel hos affaldsselskabet Vestforbrænding. 

Dog er der nogle undtagelser:

  • Sankthansbål den 23. juni, kun bestående af haveaffald
  • Lejrbål - hvis der bruges rent, tørt brænde
  • Haveaffald må afbrændes i landzone i perioden 1. december til 1. marts (sommerhusområder er byzone)
  • Erhvervsmæssig afbrænding af skovaffald og naturpleje samt af halm på landbrugsejendomme.

Vilkår og afstandskrav ved afbrænding kan findes på kommunens hjemmeside.

Så længe vilkårene og afstandskrav er overholdt, skal der ikke søges tilladelse til afbrænding.

Vær især i sommerperioden opmærksom på udmeldinger fra myndighederne om eventuelle afbrændingsforbud. Selv om der ikke er afbrændingsforbud kan det være en god ide at orientere sig om brandfaren i dit lokalområde på www.brandfare.dk.

Afbrænding af bål. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Afbrænding af bål.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.