Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
15. juli 2020

Vær med i fotokonkurrencen

Udvalget for By og Land afholder en fotokonkurrence i Frederikssund Kommune fra den 15. juli til den 15. august. Fotokonkurrencen skal blandt andet vise, at Frederikssund Kommune bugner af smuk natur, spændende kultur og skønne steder. Billederne som indsendes til konkurrencen skal appellere til målgruppen for den kommende bosætningsstrategi, som er børnefamilier og unge voksne fra 25 – 40 år. Se de øvrige konkurrenceregler nedenfor. Billederne vil efterfølgende blive brugt til en webpublikation om, hvad borgerne bedst kan lide ved Frederikssund kommune. 

Sådan deltager du

Du kan uploade dit billede via formularen nedenfor. Her kan du samtidig fortælle en lille historie om billedet. Vinderen vil blive kåret den 25. august 2020, og præmien er en kurv med lokale varer.

Regler for konkurrencen

Konkurrencereglerne er:

  • Billedet skal være taget et sted i Frederikssund Kommune.
  • Billedet skal være taget i 2019 eller 2020.
  • Deadline for deltagelse er lørdag den 15. august kl. 23.59.
  • Billedet skal henvende sig til/appellere til målgruppen: Børnefamilier og unge voksne i alderen 25 – 40 år.
  • Du kan kun deltage med ét foto og én historie.
  • Billedet må ikke indeholde nøgenhed eller andet, der kan opfattes som krænkende.
  • Billedet skal være i png- eller jpg-format.
  • Når billedet uploades, skal fotografen give samtykke til at billedet og historien må anvendes af Frederikssund Kommune uden yderligere vederlag, og at Frederikssund Kommune må dele det med tredjepart. Desuden skal der gives samtykke til at Frederikssund Kommune må beskære billedet efter behov.
  • Når billedet uploades, skal det oplyses, hvordan der skal krediteres ved brug af billedet.
  • Såfremt der optræder identificerbare personer på billedet, skal der foreligge samtykke fra personerne på billedet.

Upload billede

Samtykke

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din deltagelse i fotokonkurrencen.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.