Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
10. februar 2020

Virksomhederne er tilfredse med jobcenteret

Jobcenter Frederikssund har i slutningen af 2019 gennemført den årlige tilfredshedsundersøgelse, med fokus på virksomhedernes oplevelse af Jobcenterets service og kommunikation.

Den nyligt afsluttede undersøgelse viser en stor tilfredshed med Jobcenter Frederikssund. 94 % af virksomhederne bedømmer servicen fra Jobcenter Frederikssund som tilfredsstillende / meget tilfredsstillende.

- Det er naturligvis meget tilfredsstillende, at vores lokale virksomheder for andet år i træk så klart markerer, at de er rigtig glade for den service, vi leverer i jobcenteret, siger borgmester John Schmidt Andersen.

I en årrække er servicen fra landets jobcentre overfor virksomhederne blevet kritiseret, der har også været forbedringspunkter. Men undersøgelser som denne, KLs undersøgelse i slutningen af 2019 og Dansk Industris undersøgelse fra starten af 2019 viser alle, at der nu er en markant tilfredshed med jobcentrenes service overfor virksomhederne.

125 virksomheder har svaret på undersøgelsen, som endvidere viser, at 90 % af de virksomheder som det sidste år har samarbejdet med jobcenteret vil anbefale jobcenteret i sit netværk.

- Jeg er rigtig glade for resultatet. At langt hovedparten af virksomheden vil anbefale jobcenteret til sit netværk er et stærkt signal.

Vi har den senere tid arbejdet meget med jobcenterets virksomhedsservice, et arbejde vi fortsat er i gang med. Selv om resultatet er godt, så har vi ambitioner om at gøre det endnu bedre. Jeg glæder mig derfor meget til at følge udviklingen de kommende år. Samarbejdet med virksomhederne er helt centralt for at understøtte vores lokale virksomheders udvikling. Samtidig ved vi også, at virksomhedsrettede indsatser og samarbejde er et af de meste effektive redskaber til at hjælpe borgerne ind på arbejdsmarkedet, siger formand for Vækstudvalget Ole Søbæk.

Som led i undersøgelsen er flere virksomheder kommet med ideer til udviklingen af samarbejdet. Disse input og undersøgelsens resultat vil blive brugt i den videre udvikling i indsatsen overfor virksomhederne, så det kommer både virksomheder og borgere til gavn.

SpørgsmålTilfredsstillende/Meget tilfredsstillende
Hvordan oplevede du servicen fra Jobcenter Frederikssund?94%  (94%)
Hvordan oplevede du kommunikationen med Jobcenter Frederikssund?93%  (92%)
Føler du dig som arbejdsgiver oplyst om dine muligheder og rettigheder efter kontakten med Jobcenter Frederikssund?86%  (87%)
Vil du anbefale Jobcenter Frederikssund til andre i dit netværk?JA = 90%  (89%)

Tallene i parentes er tallene fra undersøgelsen i 2018. Det fremgår af tallene i tabellen, at der er en lille fremgang ellers status quo på tre af de fire parametre, og en lille tilbagegang med 1 procentpoint på et parameter.

Indgangen til Frederikssund Rådhus og Jobcenter Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

Indgangen til Frederikssund Rådhus og Jobcenter Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.