Frederikssund Kommunes logo
20. februar 2020

Nye cykelstier i Slangerup

Frederikssund Kommune vil her i foråret anlægge cykelstier på Brobæksgade i Slangerup. Projektet er en del af kommunens handlingsplan for cykelstier og skal skabe bedre og mere sikre forhold for de bløde trafikanter i byen. Samtidig får bymiljøet et løft, når der kommer nye belægninger og ny belysning.

Delte stier

Der gøres plads til cykelstierne ved at indsnævre kørebanen en smule og udvide de eksisterende fortovsarealer, så de kommer til at fungere som delte stier med plads til både fodgængere og cyklister adskilt fra den kørende trafik. De delte stier vil få asfalt, hvor cyklister skal færdes og fliser, hvor fodgængerne skal færdes. Der bliver desuden anlagt en ny midterhelle på Stationsvej, så det bliver nemmere og mere sikkert for fodgængere at krydse vejen.

Tidsplan

Tidsplanen for anlægsarbejdet er:

  • Entreprenøren vælges fredag den 21. februar.
  • Etablering af arbejdsplads sker i uge 9 og 10.
  • Selve anlægsarbejdet foregår i perioden 9. marts – 9. juni.

De grundejere, som har vejadgang eller overkørsler ud til Brobæksgade og dermed bliver berørt af anlægsarbejdet, får særskilt information fra kommunen eller entreprenøren. Flere steder vil det blive nødvendigt at regulere indkørsler mv., og det vil selvfølgelig ske med inddragelse af grundejerne undervejs i anlægsperioden.