Frederikssund Kommunes logo
24. februar 2020

Domea valgt til almene boliger i Vinge

Tre almene boligselskaber havde budt ind på muligheden for at opføre almene boliger i Vinge, og det var disse tre bud politikerne i  Økonomiudvalget skulle vælge imellem, da de holdt møde onsdag den 19. februar.

De tre selskaber er Slangerup Boligselskab v. DAB, Frederikssund Boligselskab v. KAB og Boligselskabet Rosenvænget v. Domea. Blandt de kriterier, Byrådet opstillede for boligselskaberne på sit møde i november 2019, var der særligt fokus på, at selskaberne leverer et oplæg, der forholder sig til at sikre hurtig byggestart, stationsnær placering og bebyggelse i minimum 6 etager (indenfor rammerne af den gældende lokalplan nr. 76). Samtidig skulle selskaberne redegøre for, hvordan deres oplæg bedst muligt understøtter visionerne for Vinge samt drift og udlejningspotentiale, arkitektur og bokvalitet.

Domeas oplæg valgt

Økonomiudvalget besluttede, at gå videre med det ideoplæg som Boligselskabet Rosenvænget v. Domea havde indsendt. Projektet indebærer en første etape med 32 boliger i et 8 etagers punkthus, 67 boliger i 2-5 etager og 10 rækkehuse i 2 etager. Det foreslås, at etape 1 placeres sker i område I, som er beliggende vest for stationen. Etape 2 bliver afklaret senere og her foreslås, at der kan indgås koordinering af private boliger på de resterende byggefelter i område I.

Fortsat dialog

Med valget af Domeas projekt er der foreløbig kun taget stilling til hvilket af boligselskaberne, kommunen skal arbejde videre med. Derfor begynder nu en dialog mellem Frederikssund Kommune og Domea med henblik på at bearbejde ideoplægget til et endeligt projekt, som Byrådet herefter skal tage stilling til. Domea er således inviteret til et møde med medlemmerne af Økonomiudvalget den 27. februar for at drøfte ideoplægget nærmere.

Det ventes, at Byrådet kan træffe endelig beslutning om projektet i løbet af foråret.

Visualisering af et muligt kommende byggeri i Vinge. Illustration - Boligselskabet Rosenvænget, Domea.dk, Dominia, WE architecture og Mangor & Nagel..Visualisering af et muligt kommende byggeri i Vinge. Illustration - Boligselskabet Rosenvænget, Domea.dk, Dominia, WE architecture og Mangor & Nagel.