Frederikssund Kommunes logo
18. december 2020

Ny aftale om arbejdstid på plads

Den 11. august i år indgik Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) en ny aftale om læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid. Frederikssund Kommune havde i forvejen en lokal aftale om arbejdstid, men den centrale aftale har affødt en række justeringer i den lokale aftale, som dermed kunne underskrives på ny forleden. 

Tæt samarbejde

Den lokale aftale indeholdt i forvejen mange af de elementer som de centrale parter nu har aftalt. Der er derfor tale om mindre tilpasninger. Med den lokale aftale ønsker parterne at skabe de bedste rammer for et tæt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer, Den lokale aftale skal skabe gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne samt styrke grundlaget for et godt arbejdsmiljø.

Et nyt element i aftalen er, at der kommer et endnu tættere samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Lærerkreds med det formål at styrke udviklingen af skolen og understøtte sammenhængen mellem lærernes arbejdstid og opgaver. Dette følges op af et tilsvarende samarbejde på skoleniveau mellem skoleleder, tillidsrepræsentant og lærere.

Aftalen for logopæderne er bygget op på samme måde som aftalen for lærerne, blot tilpasset de særlige opgaver, som logopæderne udfører i kommunen.

Aftalen underskrives af centerchef for Børn og Skole, Paw Holtze Nielsen (tv.) og kredsformand i Frederikssund Lærerkreds, Jesper van Vliet Tews.Aftalen underskrives af centerchef for Børn og Skole, Paw Holtze Nielsen (tv.) og kredsformand i Frederikssund Lærerkreds, Jesper van Vliet Tews.

Foto: Frederikssund Kommune.