Frederikssund Kommunes logo
11. december 2020

Fortsat stigning i smitten

I Frederikssund Kommune er 104 borgere konstateret smittet med Covid-19 inden for de seneste syv dage. De nye restriktioner lukker flere kommunale tilbud. 

På grund af dens stigende smitte i store dele af landet er der indført særligt skærpede restriktioner i 69 kommuner i Danmark herunder Frederikssund Kommune. Det har medført en række tiltag:

Langt de fleste administrative medarbejdere er sendt hjem for at arbejde hjemmefra. Kultur- og idrætsområdet har indstillet de fleste aktiviteter og skolebørnene fra 5. klasse og opefter undervises via fjernundervisning.

Lukket for personlig henvendelse

Borgercenteret har begrænset adgangen for personlige henvendelser. Borgercenteret har de næste 14 dage kun åbent for tidsbestilling til uopsættelige pas, fornyelse af kørekort, udlevering af mundbind og håndtering af nem-ID. Tidsbestilling foregår både digitalt og via Callcenteret, hvor borgerne får en tid til at kunne møde personligt op. Callcenteret kan kontaktes på tlf.: 47 35 10 00

Musikskolens undervisning forsætter som online-undervisning. Mens Willumsens Museum og Rejsestalden er lukket for offentlig adgang.

Frederikssund Bibliotekerne arbejder på at kunne tilbyde ”To go” poser til borgerne med reserveret/bestilt materiale fra uge 51, samt at kunne betjene borgere, som får hjemmelån via ”Bogen kommer” ordningen.

Vaccinationer

Planlægningen af kommende vaccinationer er gået i gang. Det er regionerne, der står for indsatsen og Region Hovedstaden har nedsat en regional implementeringsorganisation, hvor der også er kommunale repræsentanter. I Frederikssund Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe, der planlægger kommunens bidrag til vaccinationen. Gruppen har det overordnede ansvar for den interne vaccinationsindsats, herunder samarbejde med de praktiserende læger/plejehjemslæger, som skal varetage vaccinationen på plejecentre. Så snart der er nyt om vaccinationer vil det blive meldt ud.

Test for Covid-19

Med det store smittetryk er der stort pres på testcentrene rundt omkring. For at støtte op om testning har Frederikssund Kommune indgået en aftale med Regionen Hovedstaden om oprettelse af et kommunalt ”podehold”, der skal kunne indsættes ved Covid-19-udbrud i kommunen. Podeholdet skal i samarbejde med regionen teste på plejehjem, botilbud m.m. for hurtigt at kunne inddæmme spredningen. Der skal endnu nogle praktiske aftaler på plads med regionen, men det forventes, at podeholdet kan være klar hurtigt.

Lokal testenhed

Frederikssund Kommune har været i kontakt med Region Hovedstaden for at høre til tidsplanen for etablering af en testenhed i Frederikssund Kommune. Regionen oplyser, at de forventer at starte op midt i januar. Regionen planlægger at være i Frederikssund mandag og onsdag i hverdagene og hver anden weekend fra fredag til søndag.

Regionen er ved at undersøge muligheden for at placere testenheden på Frederikssund Hospital.

Lav smitte i kommunale institutioner

Trods det generelt høje smittetal har der ikke været større udbrud blandt kommunens brugere og medarbejdere. På ældreområdet er en enkelt borger med kontakt til døgnplejen indlagt med Covid-19. Derudover er en medarbejder på et omsorgscenter smittet. Alle beboere på centeret er testet i denne uge, og ingen er smittet. På skoleområdet er to børn i hhv. 6. og 7. klasse testet positive i denne uge. Derudover er i alt 6 medarbejdere på skole- og børneområdet testet positive. Der har været foretaget smitteopsporing og nære kontakter er sendt hjem til tests, heriblandt flere skoleklasser.

Mundbind og værnemidler. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Smitten stiger fortsat - husk mundbindet.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.