Frederikssund Kommunes logo
18. december 2020

Fortsat øget smittespredning

Den nye mobile testenhed i Frederikssund er oprettet af Frederikssund Kommune i løbet af ganske få dage med kommunale medarbejder som podere og testudstyr leveret af Region Hovedstaden. Fredag den 18. december var første åbningsdag og kl. 15.30 havde de første 550 borgere fået foretaget en test. 

Og der er god brug for den nye lokale testenhed, der har til huse i den tidligere tandklinik på Campus Frederikssund på Odinsvej 4A. I de seneste syv dage er 177 borgere i kommunen konstateret smittet med Covid-19. Det er det højeste antal nogensinde på syv dage.

Samtidig laves der kontinuerligt test af kommunens sundheds- og plejepersonale. I den seneste uge er der således testet over 600 kommunale medarbejdere.

Læs mere og se åbningstiderne for den mobile testenhed. 

Vaccination på trapperne

Frederikssund Kommune er i fuld gang med at forberede de første vaccinationer mod Covid-19. Det er endnu ikke klart præcis hvornår Frederikssund Kommune får tildelt vaccinen, men forberedelserne er i gang. Den praktiske opgave med vaccinationerne kommer til at foregå på omsorgscentrene og rehabiliteringsafdelingen, og det er de lokale praktiserende læger, som står for selve vaccinationen. Vaccinen skal gives ad to omgange med 14 dages mellemrum. I første runde af vaccinationer ventes der kun at blive tilbudt vaccination til ældre, risikogrupper og personale på sundheds- og plejeområdet.

Børn og unge

På børneområdet sikrer Frederikssund Kommune pasning af børn i dagtilbud og nødpasning af børn i 0.- 4. klasse samt for elever i specialskoler og specialklasser samt elever med særlige sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige behov.

Uddannelsesudvalget besluttede den 16. december 2020, at skolerne åbnes for undervisning den 4. januar 2021, dog med fjernundervisning i 5.-9. klasse og først fysisk fremmøde fra den 6. januar 2021, såfremt restriktionerne tillader det.

Ældreområdet

Reglerne om hvor mange, der kan besøge borgere på plejehjem, er justeret i denne uge. Fremover bliver det muligt at få besøg fra både den nærmeste pårørende og to yderligere nære pårørende (dog højst to ad gangen) i den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Arrangementer jule- og nytårsaften for beboerne på omsorgscentrene vil blive afholdt med omtanke og påpasselighed. For at sikre, at beboerne har mulighed for at fejre jule- og nytårsaften sammen, er der indført en særlig undtagelse til forsamlingsforbuddet på 10 personer. Undtagelsen betyder, at der må være op til 50 beboere til stede på samme sted den 24. og 31. december 2020 samt natten til den 1. januar 2021.

For alle omsorgscentrene giver det mulighed for, at beboerne kan være sammen i de bo-grupper, hvor de bor, og fejre højtiden.

Der er også beboere, som tager på besøg hos familien. Her er medarbejderen på omsorgscentrene parate med information og vejledning, så det sker med størst mulig sikkerhed. Pårørende er velkomne juleaften på omsorgscentrene, så længe man følger de retningslinjer, som er meldt ud. Hvis det ønskes kan den pårørende også spise julemiddag sammen med beboeren i dennes lejlighed.

 En covid-test håndteres i den nye mobile testenhed. Foto: Frederikssund Kommune.En covid-test håndteres i den nye mobile testenhed.

Foto: Frederikssund Kommune.