Frederikssund Kommunes logo
27. august 2020

Ny klimahandleplan skal gøre kommunen fossilfri

I Frederikssund Kommunes klimastrategi fremgår det, at Byrådet har et mål om at gøre kommunens drift uafhængig af fossile brændsler i 2030. Endvidere er målet, at kommunen som geografisk område skal være CO2-neutralt i 2045.

Handleplan vedtaget

Og det er mere end blot fine ord. Byrådet har netop vedtaget Klimahandleplan Del 1, der konkretiserer, hvordan den første af de to målsætninger kan nås – nemlig at blive uafhængig af fossile brændsler.

- Byrådets grønne vision om en CO2-neutral kommune er med til at opfylde FNs Verdensmål for en bæredygtig verden. Nu sparker vi første del af klimahandleplanen - om Frederikssund Kommune med fossilfri drift - på banen og håber, at den også kan inspirere borgere, virksomheder og medarbejdere i Frederikssund Kommune til at handle, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Og formanden for Teknisk Udvalg glæder sig til at begynde arbejdet hen imod at gøre kommunens uafhængig af fossile brændsler:

- Hvis vi skal lykkes med at indfri vores målsætninger på klimaområdet, er det helt afgørende, at vi samarbejder på tværs mellem kommunen og borgere, lodsejere, forretningsdrivende, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, forsyningsvirksomheder og foreninger. Derfor glæder det mig, at det er et enigt byråd, der har vedtaget denne klimahandleplan, siger Tina Tving Stauning (S).

CO2-udslip reduceret markant

I de seneste mange år er der gjort en stor indsats for at reducere kommunens CO2-udslip. Kigger man på perioden fra 2009 til 2019, så er Frederikssund Kommunes udledning af CO2 faldet med samlet set 40%. Det skyldes i høj grad en række energirenoveringsprojekter, der har opgraderet den kommunale bygningsmasse.

Bygninger i fokus

Ikke desto mindre kommer det kommunale CO2-udslip hovedsageligt fra driften af netop de kommunale bygninger, der således står for hele 88% af kommunens CO2-udledning. Derfor koncentrerer Klimahandleplanen Del 1 sig om indsatser i forhold til kommunens bygninger, men også både transportmidler, gadebelysning, indkøb og leverandører bliver berørt af planens tiltag.

I forhold til bygningsmassen skal der igangsættes tiltag til omlægning af varmeforsyningen og energirenovering af kommunens bygninger. På transportområdet lægger planen blandt andet op til gradvis udskiftning af den kommunale bilpark samt etablering af el-ladestandere ved kommunale bygninger. For gadebelysningens vedkommende skal den igangværende proces med udskiftning til LED-lyskilder fortsætte. Indtil videre er ca. 4.500 lamper ud af i alt 11.000 overgået til LED-belysning.

Kræver investeringer

For at indfri målsætningen om at være uafhængig af fossile brændsler i 2030, så kræver det ifølge klimahandleplanen, at der bliver investeret mellem 10 og 14 mio. kr. årligt frem til 2030 i blandt andet de ovennævnte energitiltag. Investeringerne i kommunens bygninger, transportmidler og gadebelysning skal endeligt vedtages i forbindelse Budget 2021.

Der er i forvejen afsat 3.2 mio. kr. til den grønne omstilling i budget 2020-2023. 

Du kan læse hele Klimahandleplan Del 1 under pkt. 147 på Byrådets dagsorden fra mødet den 26. august 2020. 

Rådhusets hovedindgang på Torvet i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.Rådhusets hovedindgang på Torvet i Frederikssund.

Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.