Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
17. april 2020

Sundhedsplejersker støtter skoler og dagtilbud

Det er en anderledes hverdag, som lærere og pædagoger på skoler og i dagtilbud er vendt tilbage til, efter de i fire uger har været hjemsendt. En hverdag hvor hygiejne og forholdsregler fylder rigtig meget.

For at støtte medarbejderne bedst muligt står sundhedsplejerskerne til rådighed dagligt. De har undervist i hygiejne og håndvask på Skype, inden skoler og dagtilbud åbnede, og de er klar til at svare på alle de spørgsmål, som naturligvis opstår, når voksne og børn igen samles og skal skabe en ny hverdag.

Skoleleder på Kærholm, Anders Scott Rohde, er glad for, at sundhedsplejerskerne kan understøtte hans medarbejdere. Kærholm er en specialskole, hvor eleverne har andre behov end elever i den almindelige folkeskole, og hvor der er mere arbejde med personlig hygiejne og nærhed med eleverne.

- Det bidrager til tryghed og til at komme af med den usikkerhed, man må have. Der er et sted at gå hen og få et svar. Hvis vægten af usikkerhed hober sig op, så bliver det uoverkommeligt, men hvis vi løbende kan få afklaret spørgsmål, så giver det lidt mere ro på. Og det har vi muligheden for hos sundhedsplejersken, fortæller Anders Scott Rohde.

Demonstration af håndvask

Winie Birkkjær er en af de 12 sundhedsplejersker, som har brugt en del af ugen på at undervise og understøtte lærere, pædagoger og ledere i skoler og dagtilbud. Hun har undervist og haft kontakt med medarbejdere på Kærholm afdeling Kæret. For hende er det vigtigt, at medarbejderne er bekendte med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger, og hun havde blandt andet fokus på at undervise i korrekt håndhygiejne.

- Jeg vejledte dem i, at når man vasker hænder skal det være uden ringe, ure eller armbånd, og at det skal tage et minut, for at det bliver grundigt nok. Og så viste jeg dem over Skype, hvordan man vasker hænder korrekt. Vi brugte en del tid på det med håndhygiejne, men vi snakkede også om personlig hygiejne, fordi det er en specialskole. De skal være opmærksomme på brug af forklæder og handsker og selvfølgelig håndsprit. Det er et af de steder, hvor de overlapper med dagtilbud og de retningslinjer, der gælder der, fortæller Winie Birkkjær.

Sundhedsstyrelsen har lavet retningslinjer, som skoler og dagtilbud skal følge. Disse opdateres løbende, og derfor er der hele tiden noget nyt, som ledere i skoler og dagtilbud skal være opmærksomme på. Her kan sundhedsplejerskerne være behjælpelige, også med at forstå retningslinjerne.

- Det er en rigtig god hjælp, også når sundhedsplejersken kan forklare, hvordan vi skal være i det og gøre tingene. Hvad nu, når der står to meters afstand, og vi ikke kan have det, eller hvordan forholder man sig som medarbejder når nogle børn savler? Det gør retningslinjerne nemmere at være i og de bliver meningsfyldte. Vi kan jo ikke altid holde afstand, og vi må selvfølgelig gerne trøste og passe på. Det siger Winie også, men hun husker os på, at her er det vigtigt at være opmærksom på sin egen personlige hygiejne, fortæller Anders Scott Rohde.

Skoleleder Anders Scott Rohde holder skypemøde med sundhedsplejerske Winie Birkkjær. Foto: Frederikssund Kommune.Skoleleder Anders Scott Rohde holder skypemøde med sundhedsplejerske Winie Birkkjær. Foto: Frederikssund Kommune.

Nye spørgsmål dukker op

Som dagene er gået i den første uge, er der dukket nye spørgsmål op hos medarbejderne på Kærholm. Derfor har de fundet en løsning for de to afdelinger af skolen, så de hele tiden kan få svar på deres spørgsmål.

På afdeling Kølholm er der oprettet et opslag på Aula, hvor medarbejderne kan stille deres spørgsmål. De samles så sammen og sendes til sundhedsplejersken, og efterfølgende lægges svarene på Aula.

På afdeling Kæret kan de også sende spørgsmål til sundhedsplejersken, men derudover har de aftalt et ugentligt videomøde med Winie Birkkjær, hvor en fra hvert team kan logge ind og kan stille spørgsmål direkte til hende.

- Min oplevelse er, at det fungerer. Der er et behov for hjælp, der opstår hele tiden spørgsmål og usikkerhed, men vi kan få svar på de spørgsmål løbende. Det er gerne de spørgsmål, hvor der ikke er svar i retningslinjerne. Vores lokale sundhedsplejerske følger jo med i, hvad det er for nogle børn og hvilke udfordringer vi har på vores skole, fortæller Anders Scott Rohde.

Winie Birkkjær er også opmærksom på, at skolen skal holdes opdateret om retningslinjerne. Hun og Anders Scott Rohde havde et opfølgende møde på Skype fredag formiddag, hvor hun kunne orientere om tilføjelser og ændringer.

- Der bliver ved at komme nye retningslinjer og anbefalinger, og der fik han lige de sidste nye. Vi snakkede lidt om at sove til middag, hvilket jo normalt ikke sker i skoler, men det gør det på Kæret. Vi snakkede om hygiejne i forhold til sengetøj, at det skal vaskes to gange om ugen, men det må gerne blive liggende i skolen, hvor første udmelding var, at det skulle vaskes dagligt og tages med hjem. Det er med til at bryde smittekæden, at det ikke tages med hjem, for så er der færre, der kommer til at røre ved det, når det ikke skal bæres ud til en bil og med hjem og vaskes og tilbage igen, fortæller Winie Birkkjær.

Udover de 12 sundhedsplejersker, der tilknyttet skoler og dagtilbud, kan medarbejderne også ringe til en hotline betjent af en sundhedsplejerske. Der har i de første dage været 10 opkald til hotlinen, men alle sundhedsplejerskerne har haft opkald med spørgsmål og opfølgende telefonsamtaler i ugens løb.