Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
17. april 2020

Stor indsats for coronasmittede

Den midlertidige afdeling på Tolleruphøj huser i øjeblikket seks coronasmittede borgere. Ugen før var der 12, og det er for tidligt at sige, hvor mange der vil være om en uge. Sådan er hverdagen på afdelingen, hvor områdeleder Kristine Fischer, er ansvarlig for blandt andet vagtplanlægningen og derfor bruger hun en stor del af sin arbejdstid på dette. Fra hospitalet kan der blive udskrevet en coronapatient med kort varsel, så der skal hele tiden være et beredskab klar til at håndtere dette. 

Stor opgave at gøre klar

- Det har været et kæmpe arbejde at få alt på plads, for det var jo en afdeling, der havde været lukket i årevis. Der har været en lang række praktiske ting, der skulle på plads, ligesom vi skulle planlægge arbejdsgange og kommandoveje, fortæller Kristine Fischer. Hun forsikrer, at coronaafdelingen er fuldstændig adskilt fra den almindelige del af Tolleruphøj. Således bliver både affald, arbejdstøj og sengelinned håndteret separat, så man sikrer, at der ikke spredes smitte til de øvrige ældre.

Ingen smittede medarbejdere

Og at der bliver passet godt på både de raske og de syge borgere på Tolleruphøj – hver for sig – illustreres blandt andet af, at der ikke er nogen medarbejdere, der er blevet smittet med coronavirus under arbejdet med de smittede borgere. Det skyldes, at medarbejderne er meget omhyggelige med at bruge kitler, masker, visirer og andre værnemidler, så smittespredning undgås. Afdelingen kan umiddelbart huse op til 20 indlagte, og det tal kan Frederikssund Kommune skalere op til over 40, hvis det skulle blive nødvendigt.

De to SOSU-assistenter Melina Andersen (tv) og Heidi Bruun i fuld påklædning med kitler, handsker, maske og visir. Foto: Frederikssund Kommune.De to SOSU-assistenter Melina Andersen (tv) og Heidi Bruun i fuld påklædning med kitler, handsker, maske og visir. 

Tid og plads til opgaverne

Medarbejderne på den særlige coronaafdeling har alle selv valgt, at de gerne ville arbejde der. Kristine Fischer har således rekrutteret personalet fra andre steder i kommunen herunder fra døgnplejen, og alle medarbejdere har haft mulighed for at sige nej tak til at arbejde med coronasmittede. Blandt de sundhedsfaglige opgaver er – udover den almindelige pleje – en meget nøje overvågning af de vitale parametre som vejrtrækning, temperatur, farve og de indlagtes almindelige velbefindende. Med denne tætte overvågning kan man hurtigt kontakte en læge, hvis den syges tilstand skulle ændre sig.

- Vi har en bedre normering end på et almindeligt omsorgscenter. Det giver tid til at løse opgaverne, og det er også nødvendigt, for her kan en medarbejder ikke bare løbe fra den ene indlagte til den anden. Vi følger sundhedsmyndighedernes vejledninger om brug af værnemidler, og det tager tid at klæde sig rigtigt på til opgaverne, forklarer Kristine Fischer.

Ekstra omsorg

Normeringen betyder også, at der er tid til ekstra omsorg for de indlagte. Medarbejderne hjælper borgerne med at bruge de iPads, der er til rådighed til f.eks. videomøder med familie og pårørende eller til at se TV på eller spille spil.

- Der bliver gjort en kæmpe indsats fra personalet i forhold til omsorg for patienterne. Det her viser rigtig fint, at medarbejderne løfter opgaven med oprejst pande, når det er baseret på frivillighed. Og vi kan nå rigtig langt, når medarbejderne bliver inddraget og kan være med til at træffe beslutninger om deres arbejde, siger Kristine Fischer. Hun roser endvidere det tværgående samarbejde i kommunen om opgaven med at passe de coronasmittede.

- Det har været en hård proces at åbne dette nye afsnit på så kort tid, efter det har været lukket i årevis. Men vi står sammen i Frederikssund Kommune, og vi har nogle ledere, der lytter til, hvad der rører sig på gulvet, fastslår hun.

Kristine Fischer gætter på, at den midlertidige coronaafdeling skal være i drift hen over sommeren.

- Vi får nok et par stille uger og så måske en opblussen igen på grund af regeringens genåbning af dele af samfundet. Men vi er klar, og nu ved vi, hvordan vi skal løse opgaven, slutter hun.

Områdeleder Kristine Fischer på gangen på Tolleruphøj, hvor de coronasmittede borgere er indlagt. Foto: Frederikssund Kommune.Områdeleder Kristine Fischer på gangen på Tolleruphøj, hvor de coronasmittede borgere er indlagt.

Coronaafdelingen på Omsorgscenter Tolleruphøj set udefra. Foto: Frederikssund Kommune.Coronaafdelingen på Omsorgscenter Tolleruphøj set udefra. 

Fotos: Frederikssund Kommune.