Frederikssund Kommunes logo
21. april 2020

Lokalplan for nye boligområder i Vinge i høring

Frederikssund Byråd vedtog i september 2019 en otte-punktsplan for udviklingen af Vinge. En del af planen indeholder forslag til udbygning af områderne A og B, som ligger mellem Deltavej og Tvinsmosen lige vest for Deltakvarteret i Vinge.

Fire ugers høring

Forslaget til Lokalplan nr. 139 samt kommuneplantillæg nr. 016 for disse to områder blev behandlet på Byrådets seneste møde, og her blev det besluttet at sende materialet i fire ugers offentlig høring. Forud for lokalplanens tilblivelse er der holdt et informationsmøde i Vinge den 22. januar, hvor ca. 60 borgere mødte frem for at høre mere om planerne for området.

Skal skabe varieret bebyggelse

Formålet med lokalplanen er blandt andet at give mulighed for etablering af en ny varieret boligbebyggelse, der skaber en naturlig afrunding af det eksisterende Deltakvarter og dermed binde den eksisterende bebyggelse sammen med Tvinsmosen og Vinges grønne hjerte. Lokalplanforslaget sikrer samtidig, at området indrettes med god adgang til grønne fri- og opholdsarealer samt anlæg for håndtering af regnvand, der kan bidrage til den rekreative kvalitet.

Der skal tænkes fælles opholdsarealer ind i bebyggelserne, og som supplement kan der etableres private opholdsmuligheder i form af altaner og tagterrasser samt små private haver. Der er også mulighed for at etablere fælleshus i de respektive delområder. 

Forslaget til lokalplan fastsætter bygningshøjderne til mellem 10 og 18 meter (op til 5 etager).

Vinge byskilt ses mod blå himmel med Deltakvarteret i baggrunden. Foto: Frederikssund Kommune.Vinge byskilt med Deltakvarteret i baggrunden. Foto: Frederikssund Kommune.