Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
12. september 2019

Velbesøgt borgermøde om budget 2020

Den 2. september sendte Økonomiudvalget en række forslag vedrørende Budget 2020 - 2023 i høring – en høring, der varer fra den 2. - 22. september. Som led i høringen blev der onsdag den 11. september holdt borgermøde i Dansesalen i Frederikssundhallen og her var lidt over 50 borgere mødt frem for at høre om forslagene.

Lidt over 50 borgere var mødt frem for at høre om budgetforslagene. Foto: Frederikssund Kommune.Lidt over 50 borgere var mødt frem for at høre om budgetforslagene. 

Budgettet tilføres 71 mio. kr.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) bød velkommen og gennemgik budgettet i hovedtræk. Han fortalte blandt andet at Økonomiudvalget lægger op til at tilføre 71 mio. kr. til specialundervisning, familieområdet, voksenhandicapområdet, ældreområdet og den offentlige transport i kommunen. For at sikre et økonomisk råderum til denne udvidelse af budgettet, har Økonomiudvalget besluttet et sparekrav på minimum 25 mio. kr., hvilket er lidt under en procent af de samlede nettodriftsudgifter på ca. 2,9 mia. kr.

God debat

Efter borgmesterens oplæg kunne borgerne gå rundt til cafeborde, der repræsenterede kommunens forskellige serviceområder, hvor størstedelen af byrådet og embedsmænd stod klar til at fortælle, forklare og besvare spørgsmål om budgettet.

Ved cafebordet om emnerne ældre, voksenhandicappede og sundhed stod formand for Velfærdsudvalget, Inge Messerschmidt (O) og chefen for Center for Voksenstøtte og Rehabilitering, Kalsu Godsk Kolberg klar til at besvare spørgsmål fra borgerne. Foto: Frederikssund Kommune.Ved cafebordet om emnerne ældre, voksenhandicappede og sundhed stod formand for Velfærdsudvalget, Inge Messerschmidt (O) og chefen for Center for Voksenstøtte og Rehabilitering, Klaus Godsk Kolberg klar til at besvare spørgsmål fra borgerne. 

Spørgsmål om børn, unge og familieområdet blev besvaret af formanden for Opvækstudvalget, Maria Katarina Nielsen (B) og formanden for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V). Foto: Frederikssund Kommune.Spørgsmål om børn, unge og familieområdet blev besvaret af formanden for Opvækstudvalget, Maria Katarina Nielsen (B) og formanden for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V). 

Ved cafebordet om det tekniske område kunne borgerne tale med formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), formanden for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech samt medlem af Pan- og Miljøudvalget, Pelle Andersen Harild (Ø). Foto: Frederikssund Kommune.Ved cafebordet om det tekniske område kunne borgerne tale med formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), formanden for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech (V) samt medlem af Plan- og Miljøudvalget, Pelle Andersen Harild (Ø).

Borgere, som ville vide noget om fritids- og kulturområdet, kunne tale med formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittemburg (S) og chefen for Center for Kultur og Fritid, Anders Munch Skovgren.Borgere, som ville vide noget om fritids- og kulturområdet, kunne tale med formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg (S) og chefen for Center for Kultur og Fritid, Anders Munch Skovgren.

Fotos: Frederikssund Kommune.

Forbehold for økonomiaftale

Den kommunale budgetlægning er i år med forbehold for de endelige beregninger af den nyligt indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Af samme grund har Økonomiudvalget besluttet, at der i oktober skal være mulighed for endnu en høring, hvis der er behov for det.

Tidsplan

Det videre arbejde med budgettet vil forløbe efter denne tidsplan:

  • 2. – 22. september: Budgetforslag i høring.
  • 11. september: Borgermøde om budgettet kl. 19.00 i Dansesalen, Frederikssundhallen.
  • 25. september: Byrådet orienteres om konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne.
  • 2. oktober: Økonomiudvalget 1. behandler budgettet.
  • Oktober: Evt. supplerende høring, hvis der er behov.
  • 5. november: Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af Budget 2020 – 2023.

Se høringsmaterialet

Her finder du høringsmaterialet. Der er frist for høringssvar den 22. september.