Frederikssund Kommunes logo
3. september 2019

Tilbudsfrist er udløbet

Den 15. maj 2019 udbød Frederikssund Kommune køb af minimum 22.000 byggeretsmeter til boligformål i byen Vinge med forpligtelse til – sammen med kommunen – at udarbejde en arealudviklingsplan for det stationsnære område i Vinge.

Ved budfristens udløb den 2. september, var der ikke indkommet nogle bud. Frederikssund Kommune har dog i tilbudsperioden modtaget spørgsmål, som er blevet besvaret.

- Det er naturligvis skuffende, at vi ikke har modtaget bud på udbuddet i Vinge. Jeg har derfor indkaldt Byrådet til at behandle et lukket punkt på et ekstraordinært møde onsdag den 4. september. Først efter Byrådsmødet vil jeg kunne sige mere præcist, hvordan vi arbejder videre herfra, og derfor har jeg ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Ved evt. spørgsmål kan teknisk direktør Kristian Nabe-Nielsen kontaktes på 24 91 25 44.