Frederikssund Kommunes logo
25. september 2019

Svømmehallen er forsinket

Borgere og foreninger må vente lidt med ibrugtagning af den nye svømmehal, der bliver bygget lige syd for Ådalens Skole i Frederikssund.

Svømmehallen og et stort udendørs træningsområde bliver første etape af den kommende idrætsby, der anlægges syd for Frederikssund by, tæt på Ådalens Skole og naturområdet Sillebro Ådal. Svømmehalsbyggeriet skrider fremad, og i juni 2019 var der rejsegilde. I efteråret arbejdes der blandt andet på at færdiggøre det store bassin og omklædningsrummene.

Svømmehallen skulle oprindeligt have stået klar til brug i sommeren 2019. Men på grund af forsinkelser i opstart af byggeriet er svømmehallen ifølge entreprenørens arbejdstidsplan først klar til at tage i brug i sommeren 2020. Siden den forsinkede opstart har Frederikssund Kommune og entreprenørfirmaet GVL Entreprise været i dialog om de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen. Det har ikke været muligt at nå til enighed om dette. Uenigheden mellem parterne drejer sig bl.a. om, hvilken betydning eksempelvis forhold vedrørende byggetilladelsen, ekstra udendørsarbejder og etablering af vandstik og skelbrønd har haft for det forsinkede byggeri. GVL Entreprise har valgt at anlægge sag ved Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg, som nu går i gang med at behandle tvisten og afslutningsvist afgør sagen ved kendelse. Voldgiftsretten kan desuden forsøge at mægle forlig undervejs i sagsforløbet. En voldgiftssag kan være langvarig afhængig af sagens karakter.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at svømmehallen er forsinket, og at det endnu ikke har været muligt at afgøre uenigheden med vores entreprenør via dialog. At sagen nu skal for voldgiftsretten kan føre til et langvarigt forløb. Vi ønsker fortsat at finde en dialogbaseret løsning. Det tror vi, begge parter er bedst tjent med, forklarer Jesper Wittenburg.

- På trods af forsinkelsen gør vi alt for at sikre, at der bliver en flot og funktionel svømmehal, som vi glæder os til at indvie, når den står klar, fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune, Jesper Wittenburg, der ikke kan kommentere yderligere.

Følg med i byggeriet på www.frederikssund.dk/idrætsby

Foto af svømmehalsbyggeriet fra medio september 2019. Foto: Frederikssund Kommune.Luftfoto af svømmehalsbyggeriet fra medio september 2019. Foto: Frederikssund Kommune.