Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
16. september 2019

Klimarådet vil inspirere

- I Klimarådet skal vi ikke bare komme med en masse vilde ideer, men begrunde og uddybe, hvad det er, vi vil, fortæller rådets formand Per Seerup om Klimarådets opgave. Per Seerup blev valgt som formand for Klimarådet i maj i år og er desuden formand for Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund samt formand for DN-samarbejdet i Nordsjælland.

Klimarådet med formand Per Seerup i midten. Foto: Frederikssund Kommune.Klimarådet med formand Per Seerup i midten. Foto: Frederikssund Kommune.

Fornyet kommissorium

I januar 2019 fik Klimarådet fornyet sit kommissorium, og i maj i år kunne rådet så konstituere sig med Per Seerup som formand og Ida Nielsen som næstformand. Og det er netop præciseret i kommissoriet, at Klimarådet skal være et rådgivende organ, der inspirer og kvalificerer Frederiksund Kommunes klimaindsats. Af samme grund er rådet bredt sammensat med repræsentanter fra erhvervslivet, landbruget, forsyningsselskaber, kommunen mv.

- Det er glædeligt, at blandt andre erhvervslivet deltager i Klimarådets arbejde. På den måde får vi erhvervslivets vinkel med, og det er med til at fremtidssikre de anbefalinger vi kan give til politikerne, fastslår Per Seerup.

Klar forventning

Klimarådets formand er også optimistisk med hensyn til rådets mulighed for at påvirke politikerne i en klimavenlig retning.

- Det har jeg en klar forventning om, at vi kan. Det er politikerne i Frederikssund Kommune, der har nedsat Klimarådet, og de har et klart ønske om at komme videre. I Klimarådet skal vi beskrive det, vi vil, og så må politikerne belsutte, hvordan de går videre med det, forklarer Per Seerup.

Ønsker til rådets arbejde

På seneste møde skrev alle deltagerne ønsker ned til, hvad Klimarådet skal arbejde med. Alle disse inputs bliver nu samlet af formand og næstformand med henblik på det videre arbejde. Med fire årlige møder er formanden dog bevidst om, at der er en grænse for hvor meget Klimarådet kan nå at levere i indeværende byrådsperiode.

- Kommissoriet er lagt an på, at Klimarådets arbejde følger byrådsperioderne. Men der er jo kun et par år tilbage af den indeværende periode. Derfor tager vi fat i nogle få ting og får dem sendt videre. Jeg vil hellere aflevere nogle enkelte gode gennemarbejdede forslag end at byde ind med en masse hurtige ideer med det samme, siger han.

Klimastrategi på vej

Frederikssund Kommune er i gang med at udarbejde en klimastrategi. Den har foreløbig være i høring blandt andet i Klimarådet og ventes endeligt vedtaget i oktober.

Læs mere om klimarådet her.

Klimarådet holdt møde den 11. september 2019 hos E.ON i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune.Klimarådet holdt møde den 11. september 2019 hos E.ON i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune.