Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
27. september 2019

Fokus på bedre sagsbehandling

I en rapport fra Socialstyrelsen, som Uddannelsesudvalget bliver præsenteret for på sit møde den 2. oktober 2019, fremhæver styrelsen en række kritikpunkter om sagsbehandlingen i Center for Familie og Rådgivning i Frederikssund Kommune.

20 sager undersøgt

Socialstyrelsen har kigget på 20 sager fra Center for Familie og Rådgivning fra perioden 1. februar 2017 til 31. januar 2019. Af rapporten fremgår det blandt andet, at der har været udfordringer med blandt andet at overholde tidsfrister, manglende helhedsvurderinger, manglende afholdelse af børnesamtaler, mangelfuld journalføring mv.

Frederikssund Kommune har selv inviteret Socialstyrelsen til at hjælpe med at styrke sagsbehandlingen på området. I november 2018 godkendte Uddannelsesudvalget således, at Frederikssund Kommune søgte Socialstyrelsen om et taskforce-forløb. Et sådant forløb er styrelsens hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden.

Mange initiativer i gang

Sideløbende med ansøgningen om at komme med i et taskforce-forløb hos Socialstyrelsen har Frederikssund Kommune taget en række initiativer for at imødekomme udfordringerne på området og styrke og kvalitetssikre sagsbehandlingen. Denne indsats er fortsat efter at taskforce-forløbet blev sat i gang i marts 2019, og mange af taskforcens anbefalinger er allerede – eller er ved at blive iværksat.

Blandt initiativerne er således igangsættelsen af et projekt i Center for Familie og Rådgivning om at udvikle et bedre styringsgrundlag på myndighedsområdet, der skal sikre en mere rettidig sagsbehandling, ændringer i journaliseringssystemet, så det bedre understøtter lovgivningens tidsfrister, beskrivelse af nye sagsgange, nye vejledninger til medarbejderne og kontinuerligt ledelsestilsyn. Alt sammen tiltag, der skal sikre en stabil, rettidig sagsbehandling, der følger lovgivningen på området.

Fortsætter målrettet

I maj 2018 kom Søren Ethelberg til som ny chef for Center for Familie og Rådgivning i Frederikssund Kommune. Siden har han arbejdet målrettet på at forbedre sagsbehandlingen:

- Jeg vidste godt, at vi var udfordret på kvaliteten af myndighedssagsbehandlingen på det specialiserede børne- og ungeområde i Frederikssund Kommune. På baggrund af en række konkrete borgersager blev konsulenthuset Implement kontaktet i efteråret 2017. Implements rapport pegede på en række udfordringer og problemer i Familieafdelingen. Det var de opgaver jeg blev ansat til at arbejde videre med. Genopretning af sagsbehandlingen var en af opgaverne. I den forbindelse har vi bedt Socialstyrelsens Task Force om hjælp og støtte til en fremadrettet proces til styrkelse af sagsbehandlingen. Task Forcens analyse kommer derfor ikke bag på os, og vi har allerede adresseret flere af de mere centrale kritikpunkter. Det arbejde forsætter vi målrettet med - nu med Socialstyrelsens Task Force som sparringspartner, forklarer Søren Ethelberg.

Politisk opmærksomhed på området

Også politisk er der stor interesse for og opmærksomhed omkring genopretningsarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde.

- Jeg har som udvalgsformand haft en række samtaler med borgere der har haft negative oplevelser i mødet med vores familieafdeling. Det er mig magtpåliggende, at vi som myndighed sikrer en god dialog med borgerne og at borgernes retssikkerhed overholdes. Derfor har vi også selv bedt socialstyrelsens task force om at hjælpe os med at få styr på administrationen i disse sager. Vi har i Uddannelsesudvalget tæt fulgt med i det arbejde der er gjort – og fortsat bliver gjort - for at sikre, at vores sagsbehandling fremover kan leve op til lovens krav, og Socialstyrelsens undersøgelse er et vigtigt redskab i dette arbejde. I udvalget bliver vi løbende holdt underrettet om udfordringer på området, og vi har truffet en række beslutninger om tiltag, der er sat i værk for at forbedre sagsbehandlingen. Den politiske målsætning er naturligvis en rettidig sagsbehandling, der lever op til lovens krav, og som dermed sikrer borgernes velfærd og retssikkerhed på området. Det har vi tillid til at den nye ledelse i afdelingen arbejder målrettet på, fortæller formanden for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V), der bekræfter at udvalget vil følge nøje med i implementeringen af anbefalingerne fra Task force.

Medarbejdere: Vigtige udviklingsskridt

På baggrund af et længerevarende arbejde med udviklingen af arbejdsmiljøet i Center for Familie og Rådgivning har tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant fået fremlagt anbefalingerne fra task forcen. I forbindelse med Socialstyrelsens rapport udtaler de følgende:

- Med et sagstal der læner sig op ad Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger, ser vi realistisk på en kulturændring, hvor styrket inddragelse af både barn, forældre og netværk er fundamentet i arbejdet. Vi ser frem til at arbejde med en fælles metodisk tilgang, hvilket - udover at styrke det socialfaglige arbejde - vil bidrage til, at borgerne oplever at få en mere ensartet sagsbehandling.

Center for Familie og Rådgivning har allerede taget vigtige udviklingsskridt, hvilket har en positiv afsmittende effekt på arbejdsmiljøet. Som medarbejdergruppe indgår vi gerne i udviklingen og implementeringen af de sagsmæssige arbejdsgange, så samarbejdet mellem faglig ledelse og medarbejdere styrkes. Vi tror på, at udviklingen vil bidrage til større arbejdsglæde, hvilket forhåbentlig vil medføre fastholdelse af medarbejdere og et reduceret sygefravær, siger fællestillidsrepræsentant Lotte Bjørnstad Jacobsen og arbejdsmiljørepræsentant Pernille Kahl Olsen.

Samarbejdet mellem Socialstyrelsens Task Force og Frederikssund Kommunes Center for Familie og Rådgivning begyndte i marts 2019, og forløbet ventes at vare omkring to år.