Frederikssund Kommunes logo
4. september 2019

Byrådet ønsker fremdrift i Vinge

Den 15. maj i år offentliggjorde Frederikssund Kommune et udbud på 22.000 byggeretsmeter i Vinge. Ved budfristens udløb den 2. september, havde Frederikssund Kommune ikke modtaget nogle bud.

Derfor indkaldte borgmester John Schmidt Andersen Byrådet til et ekstraordinært møde onsdag den 4. september, hvor Byrådet blev orienteret om udbuddets forløb. På mødet gennemgik teknisk direktør, Kristian Nabe-Nielsen, forløbet, hvorefter Byrådet drøftede situationen.

- Vi har haft er rigtig godt byrådsmøde, og der er mange positive meldinger rundt om bordet. Der er bred enighed om ambitionen om at bygge en ny by i Vinge og at sikre fremdrift i projektet, fastslår borgmester John Schmidt Andersen efter mødet.

Som konklusion på mødet har Byrådet bedt forvaltningen undersøge en række forhold med henblik på, at forvaltningen kan fremlægge forskellige muligheder til, hvordan man kan realisere ambitionen om den fortsatte etablering af byen Vinge. Denne sag vil blive fremlagt for Byrådet på endnu et ekstraordinært møde den 11. september 2019.