Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
30. oktober 2019

Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme

Frem til og med februar 2020 vil ejere af tilsynspligtige ejendomme få besøg af Frederikssund Kommunes rottebekæmpere. Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret et brev om tilsynet. De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Gennemgang af udendørs arealer

Kommunens rottebekæmper er forpligtiget til at gennemgå ejendommen - også ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme. Rottebekæmperen skal lave en gennemgang af ejendommens udendørs arealer med henblik på at konstatere, om der er spor efter rotter.

Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis man anmelder rotter. Det samme gælder sommerhusområder.

Pligt til at anmelde rotter

Alle har pligt til at anmelde rotter til kommunen. Anmeldelse kan ske digitalt på kommunens hjemmeside.