Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
25. oktober 2019

Nordiske venskabsbyer på besøg

Frederikssund Kommune har været vært for de nordiske venskabsbyer, og i de cirka to døgn de tre andre byer har været på besøg, er der blevet talt om frivillighed og hvordan man arbejder med frivillige i de fire forskellige byer.

Venskabsbytræffet fandt sted fra onsdag den 23. oktober og til fredag den 25. oktober 2019. Det er byerne Sibbo i Finland, Aurskøg-Høland i Norge og Kumla i Sverige, som sammen med Frederikssund udgør de nordiske venskabsbyer. Embedsmænd, chefer, direktører og politikere fra de forskellige byer har brugt dagene på at udveksle erfaringer og debattere frivillighed.

Der deltog også repræsentanter fra Foreningen Norden fra alle fire byer. Foreningen Norden blev oprettet efter 1. verdenskrig for at indlede et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet kendskab giver venskab. Foreningen Norden har 100 års jubilæum i år.

Som oplæg til debatten om frivillighed har de besøgt forskellige steder i Frederikssund Kommune, hvor frivillige har en stor betydning. De har blandt andet været på Selsø Slot, i Rejsestalden, på Willumsens Museum, på det brugerdrevne aktivitetscenter Lundebjerggård, i Børnehuset Savannen og på Fjordlandsskolen afd. Skibby, hvor de også fik et oplæg fra Skibby Aktive. Det har givet anledning til en snak om frivillige i mange forskellige sammenhænge – kultur, åben skole, det sociale område og foreningslivet.

Fredag formiddag overrakte Katarina Hansson, der er kommunalstyrelsens ordfører i Kumla (svarende til det vi kalder borgmester), en gave til Frederikssund Kommune. Det var en fligetbladet birk, som hun og borgmester John Schmidt Andersen sammen satte i jorden ved Nordens Rundkørsel på hjørnet af J.F. Willumsens Vej og Frederiksværkvej. Den fligbladet birk er Sveriges nationaltræ, det kan blive op til 20 meter højt og får en flot hvid stamme.

Borgmester John Schmidt Andersen og kommunalstyrelsens ordfører i Kumla, Katarina Hansson planter et træ. Foto: Frederikssund Kommune.Borgmester John Schmidt Andersen og kommunalstyrelsens ordfører i Kumla, Katarina Hansson planter et træ.

Venskabsbyernes fremtid

Besøget sluttede på rådhuset i Frederikssund, hvor deltagerne samledes i byrådssalen til afrunding samt en snak om, hvordan samarbejdet skal se ud fremover.

- Vi lever i en tid, hvor det at have kontakt med hinanden på tværs af landegrænser er helt almindeligt. Med internettet og især de sociale medier er afstanden mellem en borger i Frederikssund og en borger i eksempelvis Sibbo blevet meget mindre end den var tidligere. Vi har alle travle hverdage, og vi skal vælge vores gøremål med omhu. Der kan være god mening i fortsat at mødes og udveksle erfaringer, men der er også god mening i at tænke over, hvorfor vi gør det, og om vi får det ud af det, som vi gerne vil, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Det gav også god mening at få en snak om samarbejdet, og hvad der giver mening fremover. Det var blandt andet spørgsmål om, hvorvidt besøgene skal være rent administrativt, eller om politikerne skal med, hvordan deltagerne får mest ud af at besøge et sted i de forskellige kommuner, og hvordan man bedst planlægger et besøg.

Alle var enige om, at det giver inspiration og er en god anledning til at se på, om der er noget i ens egen kommune, der kan gøres anderledes.

Det næste træf er planlagt til 2021 i Sibbo.


Flere af deltagerne i venskabsbytræffet var henne og læse det skilt. der står ved Nordens Rundkørsel, hvor man kan læse om de fire sten, der står midt i rundkørslen. Stenen repræsenterer de fire byer. Foto: Frederikssund Kommune.Flere af deltagerne i venskabsbytræffet var henne og læse det skilt. der står ved Nordens Rundkørsel, hvor man kan læse om de fire sten, der står midt i rundkørslen. Stenen repræsenterer de fire byer.

Foto: Frederikssund Kommune