Frederikssund Kommunes logo
21. november 2019

”Småt brændbart” får nyt navn

De fleste, der har besøgt en genbrugsplads, kender til containeren ”Småt brændbart”. Den er gennem tiden blevet fyldt op af en lang række brændbare materialer, hvoraf nogle kan genanvendes.

Derfor har Frederikssund Kommune og Vestforbrænding gennem flere år arbejdet på at få flyttet genanvendeligt affald fra "Småt Brændbart" til genanvendelse. Der er eksempelvis kommet beholdere til "Umalet indendørs træ", "Bøger" og "Tekstiler". Og det har haft en effekt. Fra 2014 til 2018 er andelen af affald afleveret i ”Småt brændbart” faldet med halvandet procentpoint i hele Vestforbrændings område.

Genbrugslogo.

Småt brændbart bliver til ”Rest efter sortering”

Men ambitionen er at blive endnu bedre til at sortere affaldet, så endnu mere kan blive genbrugt. Derfor skifter ”Småt brændbart” navn til ”Rest efter sortering” for at understrege, at det kun er det brændbare affald, der ikke kan genanvendes eller kræver særlig behandling, som fremover skal i ”Rest efter sortering”.

Indholdet i containeren "Rest efter sortering" bliver sendt til forbrænding på Vestforbrændings anlæg i Glostrup, hvor der produceres strøm og fjernvarme.

Hvis du er i tvivl om sortering, så spørg en af medarbejderne på genbrugspladsen eller læs mere på vores hjemmeside om, hvad der må komme i ”Rest efter sortering”.

Logoet for rest efter sortering.Det er dette logo, du skal kigge efter på genbrugspladsen for at finde containeren til "Rest efter sortering".