Frederikssund Kommunes logo
14. november 2019

Nye regler for spørgetid ved byrådsmøder

Byrådet har vedtaget nye regler for spørgetiden, som afholdes før alle ordinære byrådsmøder. Den væsentligste ændring er, at spørgsmål skal indsendes skriftligt til administrationen senest otte dage før byrådsmødet.

Formålet med spørgetiden er fortsat, at borgere kan stille spørgsmål om kommunale forhold af almen interesse til Byrådet. Spørgsmålene må derimod ikke have karakter af sagsbehandling.

Spørgeren skal fremover sende sit spørgsmål via www.frederikssund.dk/sporgetid eller i et fysisk brev, så administrationen har modtaget spørgsmålet senest otte dage før byrådsmødet.

For at få besvaret et spørgsmål skal spørgeren møde op på byrådsmødet, hvor spørgsmålet vil blive læst højt og besvaret.

Der kan max stilles to spørgsmål af samme spørger pr. byrådsmøde. Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Hvis der er brug for hjælp til at formulere, nedskrive eller indsende et spørgsmål, kan spørgeren henvende sig til administrationen i åbningstiden eller på et af de fire folkebiblioteker.

De ændrede regler kan ses på kommunens hjemmeside.