Frederikssund Kommunes logo
1. november 2019

Nu etableres perronerne på Vinge Station

Arbejdet med at etablere Vinge Station gik i gang i august, hvor Banedanmark og entreprenøren Aarsleff Rail gik i gang med at etablere byggepladsfaciliteter og en skurby lige syd for S-banen ved Vinge. Efter at have støbt mastefundamenter og opsat nye master til kørestrømmen er arbejdet nu i gang med at etablere de to 280 meter lange perroner på stationen.

De mange underfundamenter står klar på begge sider af banen og i uge 45 bliver der lagt perronelementer på. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.De mange underfundamenter står klar på begge sider af banen og i uge 45 bliver der lagt perronelementer på.

Fundamenter støbt

Underfundamenterne er støbt og i uge 45 begynder monteringen af de seks meter lange perronelementer som bliver hejst på plads af en kran, der kører på banelegemet. På grund af arbejdet er togtrafikken mellem Ølstykke og Frederikssund indstillet fra den 18. oktober og frem til den 11. november. Når de næsten 100 perronelementer er lagt på plads på fundamenterne, skal der laves drænarbejder langs sporet og sættes midlertidig afskærmning op mellem banen og de nye perroner. Derefter kan togene igen køre som normalt.

Den lange gule kran holder stadig stille på sporet, men er klar til at løfte de mange perronelementer på plads på fundamenterne i uge 45. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.Den lange gule kran holder stadig stille på sporet, men er klar til at løfte de mange perronelementer på plads på fundamenterne.

Det videre forløb

I foråret skal der blandt andet etableres elevatortårne, gangbro og trapper, så man kan bevæge sig fra den ene perron til den anden. Samtidig med stationsarbejdet er Frederikssund Kommune i gang med at etablere adgangsveje og parkeringspladser på både nord- og sydsiden af stationen.

Hvis du er interesseret i at få et nærmere kig på arbejdet, kan du cykle en tur ad supercykelstien ved Vinge. Så kommer du lige forbi.

Det ventes at Vinge Station kan tages i brug i sommeren 2020. Læs mere om etableringen af Vinge Station på Banedanmarks hjemmeside.

Togtrafikken er indstillet indtil den 11. november 2019. Det er nødvendigt for at kunne udføre væsentlige dele af opgaven med etablering af Vinge Station - her blandt andet underføring af kabler mv. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.Togtrafikken er indstillet til og med den 11. november 2019. Det er nødvendigt for at kunne udføre væsentlige dele af opgaven med etablering af Vinge Station - her blandt andet underføring af kabler mv.

Udsigt over Banedanmark og Aarselff Rails byggeplads. I venstre side af billedet arbejdes der med anlæg af Vinge Boulevard og i baggrunden skimtes Kronprinsesse Marys Bro. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.Udsigt over Banedanmark og Aarselff Rails byggeplads. I venstre side af billedet arbejdes der med anlæg af Vinge Boulevard og i baggrunden skimtes Kronprinsesse Marys Bro.

Fotos: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.