Frederikssund Kommunes logo
15. november 2019

Husk at rottesikre din bolig

Boligens faldstammeudluftning kan være et oplagt sted for rotter at få adgang til dit hus, hvis den ikke er sikret tilstrækkeligt.

En usikret faldstammeudluftning kan ofte være årsag til rotter i bygninger og boliger. Kommunens rottebekæmpere oplever således tilfælde, hvor rotter er kommet ind i en bolig fordi faldstammeudluftningen ikke har været sikret tilstrækkeligt. 

Faldstammeudluftning på et hustag. Foto: Frederikssund Kommune.Faldstammeudluftning på et hustag. Foto: Frederikssund Kommune.

Brug metalnet

Faldstammeudluftningen sidder på husets tag og dens åbning skal være spærret af f.eks. et metalnet. Dette forhindrer rotterne i at komme fra kloaksystemet og op på husets tag, hvorfra de nemt kan komme videre ind i huset. Voksne rotter kan gennemgnave materialer, der er blødere end jern, og de kan kravle gennem åbninger og sprækker, der blot er ca. to cm i diameter.

Udluftninger med vakuumventil

Hvis faldstammeudluftningen har en vakuumventil, så kan der med fordel anbringes metalnet under vakuumventilen, der forhindrer rotterne i at gnave sig ud gennem ventilen.

Hvis du ikke selv kan udføre arbejdet, så kan du kontakte en VVS mand, der kan sikre faldstammeudluftningen.

Du har pligt til at anmelde rotter

Husk at du har pligt til at anmelde rotter, hvis du ser dem i dit hus, på din ejendom eller grund. Anmeldelse kan ske digitalt på kommunens hjemmeside www.frederikssund.dk/rotter.