Frederikssund Kommunes logo
11. november 2019

God start for Aula i Frederikssund Kommune

Aula har nu været i brug på Frederikssund Kommunes folkeskoler i lidt mere end tre uger. Nogle skoler har allerede sagt helt farvel til Skoleintra, mens andre tager en blidere overgang til Aula. Men fælles for alle er, at Aula er kommet godt fra start.

På skolerne har man været i gang med forberedelserne til Aula i mere end et år, og mandagen efter efterårsferien blev systemet, der skal afløse Skoleintra, taget i brug af både medarbejdere, elever og forældre.

- Der er taget godt imod Aula på skolerne. Medarbejderne har gjort et stort arbejde for at lære Aula at kende og for at gøre overgangen fra SkoleIntra så god som mulig. I det store hele virker Aula, som det skal, og der er alle de funktioner, der er nødvendige for at understøtte et godt skole-hjemsamarbejde, men eftersom det er et helt nyt system, er der selvfølgelig nogle småting, der ikke fungerer optimalt. Det er sådan noget, vi kun finder ud af ved at prøve det. Derfor vil brugerne også opleve, at Aula løbende bliver udviklet og forbedret, siger Morten Jensen, der er projektleder på implementeringen af Aula.

Skal vænne sig til det

- Aula kan jo på mange måder det samme som Intra, men det ser anderledes ud og det skal vi vænne os til. Men folk er i gang med at bruge det, og det fungerer fint. Jeg forventer, at det vil gå relativt gnidningsløst at gå helt over til Aula, siger Jimmy Petersen, administrativ leder på Fjordlandsskolen.

På Fjordlandsskolen har man valgt en blid overgang fra Skoleintra til Aula og bruger derfor i en periode begge systemer. Det skyldes blandt andet, at der er nogle af funktionerne fra Skoleintra, som ikke findes i Aula, og som skolen derfor skal bruge andre systemer til. Det gælder eksempelvis vikardækningen, og mange savner også klasselogs og elevlogs, hvor læreren kunne beskrive, hvad der sker i klassen eller med eleven.

- Aula er mest en beskedfunktion lige nu. Men det er positivt, at der er fokus på GDPR (persondataforordning, red.), så vi nu kan lægge personfølsomme filer ind. Og på sigt, når vuggestuer og børnehaver også kommer på, bliver det godt for forældrene, at de kun skal logge på ét sted for at følge med i deres børns liv i skole og institution, siger Jimmy Petersen.

Noget er godt, noget mangler

Også formanden for skolebestyrelsen på Fjordlandsskolen, Anne Hegestand, er positivt indstillet over for Aula. Hun har indtil videre kun brugt Aula på computer, og her har det fungeret fint.

- Brugerfladen virker nem og overskuelig. Det ligner et almindeligt mailsystem. Så brugerflademæssigt er det en forbedring, men funktionaliteten mangler lidt. Jeg håber ikke, det er færdigudviklet, siger Anne Hegestand.

Hun savner nogle af de funktioner, som Skoleintra havde, og som mange forældre har været vant til at bruge.

- Der mangler for eksempel fraværsregistrering, hvor læreren kunne hakke af, at eleven er mødt ind eller er fraværende. Hvis eleven ikke er mødt ind, får forældrene en sms. Herude er vi et pendlerområde, hvor forældre nogle gange er taget hjemmefra, inden børnene tager i skole, og så er det godt at kunne se, at ens barn er mødt til timerne, siger hun.

Hun savner også ugeplanerne, som man nu skal finde i undervisningsplatformen MinUddannelse samt andre ting, hun som aktiv forældre har været vant til at bruge.

- Det kan godt give noget merarbejde og lidt frustrationer for forældre i forhold til at finde forskellige ting. Men det er selvfølgelig en omstilling. Det kræver lidt træning af forældrene, og vi skal lære at bruge det nye system og lave grupper og beskeder og den slags, siger hun.

Fakta om Aula:

  • Du finder Aula på aula.dk. Du skal bruge Chrome, Firefox eller Edge (Aula virker ikke i Internet Explorer).
  • Aula kan hentes som app, både til Android og iOS.
  • Du skal bruge UNI-Login for at komme på Aula.
  • I Aula opbevares og behandles data sikkert.
  • Hvis du har behov for support i forbindelse med Aula, kan du kontakte dit barns skole.
  • Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og den daværende regering om et digitalt løft af folkeskolerne.
  • I sommeren 2020 tager dagtilbud Aula i brug.