Frederikssund Kommunes logo
6. november 2019

Budget 2020 er vedtaget

Det var samtlige 23 byrådsmedlemmer, der stemte for, da budget 2020 var til andenbehandling i byrådssalen den 5. november 2019. Aftalen om budgettet faldt på plads og blev underskrevet den 28. oktober og blev efterfølgende formelt vedtaget på byrådsmødet.

Læs nyheden om budgetaftalen.

Tilfører 71 mio. kr.

Med vedtagelsen af budgettet for 2020 er det besluttet at tilføre 71 mio. kr. til velfærdsområderne for at imødekomme de demografiske udfordringer med blandt andet flere små børn, flere ældre og et stigende pres på handicap- og specialtilbudsområdet, som kommunen står over for i de kommende år.

Endvidere løftes anlægsområdet med yderligere 40 mio. kr. i 2020, ligesom der er prioriteret midler til en række anlægsprojekter, der skal indgå i kommende forhandlinger om en langsigtet investeringsplan for 2021 – 2030.

Samtidig tages der med budgetaftalen en række nye initiativer inden for blandt andet uddannelse, kultur, klima og erhverv.

Skattesatser for 2020

Med vedtagelsen af budgettet er der også fastsat de forskellige skattesatser for det kommende år. De ser således ud:

  • Udskrivningsprocenten (kommuneskat): 25,8%.
  • Grundskyldspromille: 32,5 promille.
  • Grundskyldspromillen for landbrug med videre: 7,2 promille.
  • Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi: 15,0 promille.
  • Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi: 8,75 promille.
  • Kirkeskat: 0,96%.
  • Der er ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Læs mere om budgettet

Hvis du er interesseret i at dykke længere ned i tallene bag budgettet så finder du materialet på vores hjemmeside.