Frederikssund Kommunes logo
18. november 2019

Borgerne er trygge efter udskrivning fra sygehus

Borgerne i Frederikssund Kommune føler sig trygge og er tilfredse med overgangen fra sygehus til kommune. Det viser en ny undersøgelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Resultatet kommer efter, at kommunen har arbejdet med at skabe tryghed i forbindelse med udskrivelser fra sygehuset.

I Frederikssund Kommune arbejdes der med fremskudt visitation. Fremskudt visitation betyder, at kommunens medarbejdere besøger udvalgte borgere på Nordsjællands Hospital allerede inden de udskrives fra hospitalet.

Ved besøgene kan medarbejderen have en direkte dialog med borger, pårørende og hospitalspersonalet om planlægningen af støtten i borgerens hjem efter udskrivelsen. Det giver medarbejderne mulighed for at lytte til borgerens og de pårørendes behov samt hospitalspersonalets faglige vurderinger, som bidrager til at skabe større tryghed for borgeren.

- Vi ved, at oplevelsen af tryghed i forbindelse med udskrivelser er essentiel for, at forløbet lykkes bedst muligt. Dialogen skaber den nødvendige tryghed og giver borgeren en følelse af at være blevet hørt. Samtidig er de pårørende væsentlige medspillere, der i høj grad kan være med til at understøtte et succesfuldt udskrivningsforløb, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen.

Det er både ergoterapeuter og sygeplejersker, som arbejder med den fremskudte visitation. Denne tværfaglighed bidrager til, at hele borgerens situation tages i betragtning. Den fremskudte visitation har ligeledes kontakt med borgeren og mulighed for at afholde besøg i tiden efter udskrivelsen for eventuelt at kunne justere støtten bedst muligt.

Resultaterne af kommunens arbejde kan blandt andet ses i Social- og Indenrigsministeriets analyse af tilfredsheden blandt 23.000 ældre patienter i hele landet i forhold til deres udskrivelse fra sygehuset og den efterfølgende kontakt til kommunen.

På en skala fra 1-5, hvor 5 er mest tilfreds, er den gennemsnitlige tilfredshed med kontakten til Frederikssund Kommune efter indlæggelse 3,9. Det placerer Frederikssund Kommune i den øverste tredjedel sammenlignet med landets øvrige kommuner. Det samme gælder for spørgsmål om, hvorvidt hjælpen har gjort borgeren tryg.

- Vi er overbevist om, at medarbejdernes gode arbejde med den fremskudte visitation giver borgerne mere tryghed og nogle gode udskrivningsforløb. Derfor er jeg glad for, at undersøgelsen også viser, at borgerne generelt er tilfredse og føler sig trygge, når de bliver udskrevet, siger Susanne Bettina Jørgensen.