Frederikssund Kommunes logo
22. november 2019

19 nye pædagogstillinger slået op

Med vedtagelsen af budgettet for 2020 den 5. november besluttede et enigt Byråd i Frederikssund Kommune – blandt meget andet – at indføre forbedrede normeringer i kommunens dagtilbud. Det betyder, at der fremover skal være højst tre 0-2-årige børn pr. voksen og højst seks 3-5-årige børn pr. voksen i dagtilbuddene. Det svarer til det, som BUPL gennem flere år har arbejdet for.

Børn skal opleve, at der er tid til dem

Derfor er der også tilfredshed hos faglig konsulent og forhandlingsleder i fagforbundet BUPL i Nordsjælland, Annette Bisgaard:

- Tillykke til Frederikssunds børn og pædagoger. Det er rigtig dejligt, at Frederikssund som den første kommune i Nordsjælland indfører minimumsnormeringer allerede fra 2020. Danmark er et af de lande, hvor flest børn passes uden for hjemmet, og det forpligter. Børn skal opleve, at der er tid til dem – at der er voksne nok. Og pædagogerne skal også have tid til forberedelse og uddannelse.

Annette Bisgaard gør opmærksom på, at der er tale om minimumsnormeringer, og BUPL håber, at Frederikssund Kommune vil fortsætte arbejdet med at øge normeringerne.

Også borgmester John Schmidt Andersen (V) er glad for prioriteringerne i budgettet for 2020:

- Det glæder mig, at vi var enige om at prioritere børnene højt i budgettet for 2020, ved at forbedre normeringerne. Det vil betyde øget kvalitet og faglighed i vores dagtilbud til glæde for børn, forældre og personale, fastslår han.

Stor tilfredshed med dagtilbud

I den seneste tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud i Frederikssund Kommune svarede 89%, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Og nu kan forældrene altså se frem til endnu bedre normeringer på området.

19 nye pædagogstillinger

For at indfri de øgede normeringer har Frederikssund Kommune netop opslået ikke mindre end 19 nye pædagogstillinger fordelt på 13 af kommunens børnehuse. Der er ansøgningsfrist den 6. december.

Læs mere om de ledige stillinger på vores hjemmeside.