Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
28. marts 2019

Øget sikkerhed på Kultur- og Havnebad

Undervejs i planlægningen af det nye Kultur- og Havnebad er Trygfondens Kystlivredning i flere omgange blevet inddraget i arbejdet for at sikre, at alle forhold vedrørende badesikkerhed bliver taget i betragtning. På det seneste møde i januar 2019 kom Trygfondens Kystlivredning med skærpede anbefalinger til badesikkerheden i Kultur- og Havnebadet. Derfor skulle Byrådet på sit møde onsdag den 27. marts tage stilling til flere mindre ændringer i projektet.

Fire områder bliver ændret

Ændringerne, som er foreslået af Trygfonden for at øge badesikkerheden, handler om følgende fire områder:

  1. Trygfonden anbefaler, at der etableres et værn omkring vinterbadezonen, som vender ud mod fjorden. Dermed kan vinterbadning foregå i et sikkert og skærmet område.
  2. Trygfonden anbefaler, at den foreslåede flydescene i midten af Kultur- og Havnebadet ikke etableres, da den vil udgøre en fare for at badende kan komme i klemme samt skabe blinde vinkler for livredderne.
  3. Røre- følebassinerne bliver slået sammen til ét og bliver flyttet til det område, der tidligere har været kaldt ”fjordbassinet”. Her bliver der etableret afskæmning både mod det store bassin og mod fjorden, så aktiviteten ved bassinet sker inden for et indhegnet område.
  4. Det tidligere beskrevne ”fjordbassin” udgår og erstattes af et røre- følebassin. Samme sted etableres der en lejder fra vandoverfladen til plateauet, så der bliver en synlig opstigning for udspringere.

De foreslåede ændringer er blevet behandlet i styregruppen for Kultur- og Havnebadet, hvor både Frederikssund Ny Initiativråd og A.P. Møller-fonden har bakket op om ændringerne. Også foreningen Frederikssund Vinterbadere er blevet hørt og støtter op om den foreslåede løsning.

Ændringerne blev vedtaget af et flertal i Byrådet og vil derfor blive realiseret, når etableringen af Kultur- og Havnebadet begynder. Det vurderes, at de foreslåede ændringer kan gennemføres indenfor den afsatte ramme.

Fire firmaer kan byde

Projektet bliver udbudt i en samlet hovedenterprise, og næste skridt i processen er, at fire udvalgte entreprenørfirmaer i løbet af foråret kan afgive tilbud på etableringen af Kultur- og Havnebadet. Det ventes, at anlægsarbejdet kan gå i gang i løbet af juni 2019.

Kultur- og Havnebadet - udspringsområdet. Grafik: Christensen & Co arkitekter a/sKultur- og Havnebadet - udspringsområdet. Grafik: Christensen & Co arkitekter a/s.

Kultur- og Havnebadet - røre- følebassin. Grafik: Christensen & Co arkitekter a/s

Kultur- og Havnebadet - røre- følebassin. Grafik: Christensen & Co arkitekter a/s.

Kultur- og Havnebadet - vinterbadning. Grafik: Christensen & Co arkitekter a/s.Kultur- og Havnebadet - vinterbadning. Grafik: Christensen & Co arkitekter a/s..