Frederikssund Kommunes logo
23. april 2021

Græsslåning af vejrabatter

Vej og Park er i gang med planlægningen af hvordan græsset i rabatterne slås i Frederikssund Kommune, så du som trafikant har gode oversigtsforhold. Alt afhængigt af vejens type vil slåningen af rabatterne foregå prioriteret i forhold til dette. 

Græsset i rabatterne slås i perioderne:

  • 1. juni – 24. juni.
  • 15. september – 15. november.

Inden slåningen begynder, er det vigtigt, at lodsejerne udbedrer eventuelle skader, som man har påført rabatterne i vinterens løb. Sten og andre genstande, der kan skade klippeudstyret, bedes fjernet. Ejerne af genstande i vejrabatter holdes ansvarlige for eventuelle skader på klippeudstyret.

Veje langs frøgræsmarker

Lodsejere med frøgræsmarker langs kommunens veje har mulighed for at anmode om slåning ud over det ene skår (typisk en meter), der slås ordinært. Ved anmodning kan der slås til skel, og den ekstra slåning udføres uden beregning.

Anmodningen skal sendes mærket ”Frøgræs 2019” til den sikre postkasse ”Vej og Trafik”, som du finder på dette link.

Eller via ordinær post til:

Vej og Park Frederikssund
Smedetoften 4
3600 Frederikssund
Mærket: ”Frøgræs 2019”

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail samt kort, der tydeligt angiver hvilke rabatstrækninger, der ønskes slået.