Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
21. maj 2019

Nye puljer til foreningslivet

Folkeoplysningsudvalget har besluttet at afsætte penge til en række indsatsområder i 2019. Det betyder blandt andet, at der er tre puljer, som foreningslivet kan søge støtte fra. I alt er der øremærket 488.000 kroner samlet til de forskellige indsatser.

Der er tre forskellige puljer, som søges af foreninger med flere: Initiativpuljen, Organisationsudvikling og Internationalt samarbejde. Alle tre puljer søges via ansøgningsskema på kommunens hjemmeside.

- Det glæder mig, at vi med de her tre puljer samt de penge, vi afsætter til andre indsatsområder kan være med til at understøtte det gode arbejde, som vores foreninger og andre gør rundt om i kommunen. Jeg håber, at pengene kan være med til at skabe nye muligheder for udvikling, siger formand for Folkeoplysningsudvalget, Anne Sofie Uhrskov.

Initiativpuljen

Puljen er på 68.000 kroner. og henvender sig til nye initiativer der ønskes afprøvet. Det kan eksempelvis dreje sig om initiativer rettet mod udsatte/særlige målgrupper. Puljen kan søges af både folkeoplysende foreninger og af andre etablerede foreninger og selvorganiserede grupper, der ikke behøver være godkendt som folkeoplysende foreninger. Initiativer sat i værk på tværs af begge organiseringsformer kan også understøttes af initiativpuljen. Initiativpuljen kan søges på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Organisationsudvikling

Til foreningernes arbejde med at udvikle organisationerne er der afsat 100.000 kroner, som folkeoplysende foreninger kan søge del i. Der kan eksempelvis være tale om udvikling af bestyrelsesarbejde og uddannelse af ledere (herunder udvikling af specifikke kompetencer i forhold til en særlig målgruppe eller en konkret udfordring). Ligeledes kan organisationsudvikling også være opbygning af kompetencer i samrådene. Puljen kan også anvendes til organisationsudvikling på tværs af foreninger og samråd, eventuelt initieret af samrådene i samarbejde med administrationen. Organisationspuljen kan søges på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Internationalt samarbejde

Til internationalt samarbejde er der afsat en pulje på 50.000 kroner. Der kan søges om tilskud til stævner og arrangementer der afholdes uden for Danmark. Det er de godkendte folkeoplysende foreninger, der kan søge puljen. Puljen Internationalt samarbejde kan søges på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Andre indsatsområder

Foruden puljerne, som kan søges af foreningerne, er en række indsatsområder også blevet bevilliget økonomi.

Talentpuljen

Talentpuljen på 125.000 kroner er afsat med henblik på at støtte op omkring det talentudviklingsarbejde, der blev påbegyndt i 2017. Målet med puljen er, at det arbejde indenfor spejderliv og idræt som talentrådene rammesatte i 2017-18 genoptages og videreudvikles. Puljen fordeles mellem idræt og spejderliv med 75.000 kroner til idræt og 50.000 kroner til spejderliv.

Integration af flygtninge

Men henblik på at tilknytte flygtninge til forenings- og fritidslivet i Frederikssund Kommune, har udvalget afsat en pulje på 50.000 kroner. Folkeoplysningsudvalget er særligt inspireret af, at der tidligere har været arbejdet med at støtte børn og unge i ’opstartsfasen’ med en fritidsaktivitet blandt andet ved ansættelse af fritidsguider. Også foreningerne der oplevede udfordringer og behov for viden og kommunikation, har kunnet trække på fritidsguiderne. Puljen vil blive udmøntet som en del af en samarbejdsaftale, der er indgået mellem Dansk Flygtningehjælp og Frederikssund Kommune.

Formidling af forenings- og aftenskoletilbud

Folkeoplysningsudvalget ønsker fortsat at støtte foreninger og aftenskolerne gennem en synliggørelses af deres aktiviteter. Der er derfor afsat en pulje på 70.000 kroner til formidling af forenings- og aftenskoletilbud. Igen i år vil kataloget Aktiv Fritid udkomme, og i år vil det igen blive husstandsomdelt. Samtidig er der tegnet et abonnement på den digitale platform aftenskole.nu, hvor borgerne på tværs af kommunegrænser har mulighed for at søge informationer om aftenskolernes undervisningstilbud.

Økonomisk støtte til ferieaktiviteter

Sidst men ikke mindst har Folkeoplysningsudvalget sammen med Fritids- og Kulturudvalget udloddet en pulje på tilsammen 50.000 kr.  Støtte til ferieaktiviteter gives til foreninger, institutioner og andre aktører der har ønsket at lave sommerferieaktiviteter for børn i aldersgruppen 9-13 år.