Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
29. maj 2019

Fakta om Vinges indbyggertal

På DRs P4 kunne man dagen igennem den 29. maj 2019 høre om byudviklingsprojektet Vinge. Omtalen handlede blandt andet om Vinges indbyggertal og fremførte, at Frederikssund Kommune har opjusteret indbyggertallet fra 10-12.000 til 20.000. Dette kritiseres af flere kilder i indslaget.

Danmarks Radios omtale kan give den fejlagtige opfattelse, at Frederikssund Kommune har forsøgt at vildlede investorer ved at omtale Vinge som et projekt med potentiale til 20.000 indbyggere, selvom der i helhedsplanen fra 2013 kun nævnes 10-12.000 indbyggere.

Helhedsplanen gælder

- Det er ikke korrekt, at Frederikssund Kommune har opjusteret Vinges indbyggertal. Grundlaget for byudviklingen i Vinge er Helhedsplanen fra 2013, der estimerer Vinges indbyggertal til 10-12.000. Den er vedtaget politisk, den har vi fulgt hidtil, og den følger vi fortsat også i vores dialog med mulige investorer, fastslår borgmester John Schmidt Andersen og tilføjer:

- Når tallet 20.000 nævnes i forskellige publikationer, som er lavet senere end Helhedsplanen, så er det et udtryk for, at visionen om Vinge har rakt videre end helhedsplanen. Vinge er halv så stor som Frederikssund, hvor der bor ca. 20.000 indbyggere. Hvis man bygger dobbelt så tæt i Vinge som i Frederikssund, så vil indbyggertallet blive det samme som i Frederikssund. Bag den vurdering ligger, at Vinge bliver bygget som en ny by, og den bliver bygget væsentligt tættere, end man gjorde tidligere. Om den vision holder – det vil tiden vise – men det er ikke forbudt at have en sådan vision, siger John Schmidt Andersen og understreger at, om Vinges indbyggertal ender på 10.000, 12.000 eller 20.000 vil afhænge af de politiske beslutninger som træffes i de næste mange år samt af markedssituationen.

Langsigtet investering

DRs omtale har endvidere bragt kritik af, at Frederikssund Kommune ikke kan fremlægge en færdig analyse og plan for hvordan de samlede kommunale investeringer i byudviklignsprojektet skal komme tilbage til kommunekassen. Hertil svarer borgmesteren:

- Når Frederikssund Kommune har en vækststrategi i form af Vinge, så er det for at sikre, at Frederikssund Kommune kan få andel i den befolkningsudvikling, som vi forventer, der vil være i hovedstadsområdet i de kommende årtier. Det er en investering i fremtiden. Flere kommuner i hovedstadsområdet er også i gang med byudvikling for at tiltrække nye borgere, og hvis vi - i den situation – intet foretager os, så kan vi risikere at ende uden befolkningstilvækst. Derfor er det i vores bedste interesse, at udvikle nye boligområder til kommende nye borgere, og det er præcis det, vi gør med Vingeprojektet, slutter borgmesteren.