Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
27. juni 2019

Pulje til lokale anlægsprojekter

Med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet, at der skulle oprettes en pulje, der kan støtte etableringen af lokale anlægsprojekter rundt omkring i Frederikssund Kommune. Der er således afsat en halv million kroner til formålet i både 2019 og 2020. 

Formålet med puljen

Den lokale udviklingspulje er en økonomisk pulje med det formål at:

 • Yde økonomisk støtte til udvikling af lokale anlægsprojekter, der udspringer af borgernes, foreningernes, organisationernes og virksomhedernes egne initiativer.
 • Understøtte lokale initiativer, der bidrager til at skabe fornyelse og udvikling af kommunens land- og byområder.
 • Skabe et grundlag for igangsættelse af projekter, der skaber værdi for kommunens borgere, foreninger, organisationer og/eller virksomheder.
  Inddrage og involvere lokalsamfundet i kommunens udvikling ved at give lokale aktører mulighed for konkret indflydelse på udviklingen i kommunen.
 • Skabe attraktive og bæredygtige rammer for borgernes liv og trivsel.

For at komme i betragtning til støtte skal et anlægsprojekt opfylde følgende kriterier. Anlægsprojektet skal:

 • Være i overensstemmelse med kommissoriets formål
 • Være placeret i Frederikssund Kommune.
 • Være offentligt tilgængeligt for alle borgere i Frederikssund Kommune
 • Have et element af egenfinansiering og/eller være egnet til ansøgning om medfinansiering fra fonde el.lign.

Sådan søger du puljen

 Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger

 • Motiveret ansøgning med beskrivelse af det lokale anlægsprojekt
 • Budget (Detaljeret beskrivelse af udgifter for projektets realisering)
 • Tilbud (Indhentet tilbud på projektet, der ansøges støtte til)
 • Ansøgers navn og hjemsted
 • Adresse på placering af anlægsprojektet
 • Ansøgningsbeløb
 • Evt. beløb ansøger selv bidrager med

Der er åbent for ansøgninger til puljen, og ansøgningsfristerne er:

 • 1. september 2019
 • 1. december 2019
 • 1. juli 2020
 • 1. november 2020

Du skal sende ansøgningen via sikker post til Planteamet i Frederikssund Kommune.

Økonomiudvalget vil  tage beslutning om fordeling af midlerne i måneden efter ansøgningsfristerne.

Læs hele kommissoriet for puljen under punkt 121 på Byrådets dagsorden fra den 26. juni.