Frederikssund Kommunes logo
14. juni 2019

Ny svømmehal har fået tag på

Byggeriet af den nye svømmehal i Frederikssund er godt i gang, og fredag den 14. juni blev der holdt rejsegilde, da svømmehallens tag nu er lagt.

Og den slags skal naturligvis fejres med taler, klap på ryggen og pølser og brød. Derfor holdt håndværkerne en velfortjent pause, mens de og mange andre fremmødte lyttede til taler fra både borgmester John Schmidt Andersen og formand for Fritids- og Kulturudvalget Jesper Wittenburg. Der var repræsentanter fra både foreninger, svømmeklubber, naboer, politikere, aftenskoler og mange flere til stede.

Byggeriet af den nye svømmehal set fra oven.Byggeriet af den nye svømmehal set fra oven.

Dagens første taler var John Schmidt Andersen, der blandt andet glædede sig over, at byggeriet nu er nået så langt, at der kunne holdes rejsegilde.

- Svømmehallen og idrætsbyen ligger med kommunens største skole som nabo i et attraktivt kvarter med mange børnefamilier. Det betyder, at stedet bliver et naturligt samlingssted for rigtig mange børn og unge – både fordi svømmehallen vil blive brugt til skolernes svømmeundervisning, men også fordi vi med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden kan etablere et udendørs aktivitetsområde tæt på svømmehallen for både børn og voksne, sagde borgmesteren. Han sluttede sin tale af med at rette en tak til håndværkerne, entreprenøren, arkitekter, ingeniører og rådgivere, som alle har været en vigtig del af teamet bag byggeriet af svømmehallen.

Borgmester John Schmidt Andersen talte ved rejsegildet for den nye svømmehal i Frederikssund.Borgmester John Schmidt Andersen glædede sig over, at svømmehallen nu har fået tag på.

Jesper Wittenburg talte om den store hjælp og inspiration, som lokale borgere, idrætsforeninger, organisationer, aftenskoler og mange flere har givet til planlægningen af svømmehallen.

- Særligt idrætsforeningerne og aftenskolerne har vi inddraget tæt i forløbet, og jeg vil gerne takke jer for den tid, I har brugt på at bidrage med jeres erfaringer og konstruktive forslag. I forbindelse med svømmehallen har der undervejs været meget, der skulle tages stilling til – blandt  andet udstyr, materialer og indretning af svømmehallen. Her har svømmeklubberne været til stor hjælp og stillet op med kort varsel for at give deres viden og erfaring og er kommet med vigtige input gennem hele processen, sagde udvalgsformanden.

Formand for Fritids- og Kulturudvalget Jepser Wittenburg sluttede sin tale med at råbe hurra for den nye svømmehal.Formand for Fritids- og Kulturudvalget Jepser Wittenburg sluttede sin tale med at råbe hurra for den nye svømmehal.

Når svømmehallen står færdig bliver næste skridt at bygge den aktivitetsplads, som skal ligge foran svømmehallen. Lokale og Anlægsfonden har valgt at støtte projektet med 8,3 millioner kroner, som skal gå til det, man kan kalde en udendørs gymnastiksal, hvor der er plads til boldspil, løb, ribber, gynger, trampoliner, klatring, styrketræning og meget mere.

Fra ankomstområdet i svømmehallen bliver der udsyn over bassinområdet, hvor man blandt andet kan se det 25 gange 25 meter store bassin.Fra ankomstområdet i svømmehallen bliver der udsyn over bassinområdet, hvor man blandt andet kan se det 25 gange 25 meter store bassin.

Foto: Frederikssund Kommune