Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
3. juni 2019

Den kommunale tandpleje samler kræfterne på tre klinikker

Efter sommerferien vil tre tandklinikker betjene borgerne i Frederikssund Kommune. Skiftet fra fem til tre klinikker sker for at øge service- og kvalitetsniveauet i Tandplejen.

Et enigt Social- og Sundhedsudvalg besluttede i oktober 2018 at lukke to tandklinikker. Fra medio august 2019 tilbydes kommunal tandpleje tre steder - Fjordlandsskolen i Skibby, Ådalens Skolen i Frederikssund og Slangerup Skole i Slangerup. I den forbindelse lukker tandklikkerne på henholdsvis Jægerspris Skole og Trekløverskolen, afdeling Marienlyst.

- Beslutningen om den nye klinikstruktur er truffet på baggrund af grundige overvejelser. Jeg mener, vi er landet på en rigtig fornuftig løsning ved at fastholde tandklinikker tre forskellige steder i kommunen. Den nye klinikstruktur gør det muligt, at alle tandklinikker kan holde åbent dagligt i et længere tidsrum, og det bliver en klar forbedring for borgerne, fortæller Susanne Bettina Jørgensen (S), udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget.

De omkring 4000 borgere, som nu er tilknyttet klinikkerne på Jægerpris Skole og Trekløverskolen, bliver fra medio august tilknyttet en ny klinik afhængig af folkeregisteradresse. Tandplejen orienterer de berørte borgere personligt.

Ensartet serviceniveau

Ved at samle Tandplejen på tre matrikler bliver det muligt at tilbyde et mere ensartet service- og kvalitetsniveau til kommunens borgere, uanset om borgerne bor i den ene eller anden ende af kommunen. Camilla Tardini, overtandlæge for Frederikssund Kommunes Kommunale Tandpleje, uddyber:

- Den faglige kvalitet i Tandplejens tilbud bliver styrket, når vi samler personalet på færre matrikler. Personalet får langt bedre mulighed for faglig sparring i hverdagen, og det vil komme borgerne til gode. Borgerne vil opleve færre aflysninger ved sygdom blandt personalet, og med de nye udvidede åbningstider vil borgerne som udgangspunkt kunne tilgå akut tandlæge på den klinik, som de er tilknyttet. Så både jeg og Tandplejens personale glæder os til det nye, der skal ske.

Renovering af tandklinikken på Fjordlandsskolen

Tandklinikken i Skibby får i forbindelse med den nye klinikstruktur en ansigtsløftning for at skabe bedre rammer for både brugere og personale. I maj, juni og juli 2019 lukker klinikken midlertidigt, mens den bliver renoveret og moderniseret, så den er klar til august. De borgere, som er berørt at den midlertidige lukning, er blevet kontaktet personligt.

Beslutningen om ny klinikstruktur ligger i forlængelse af Tandsundhedsplan 2018-21, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog i august 2018. Tandsundhedsplanen sætter en tydelig retning for udviklingen i faglighed og kvalitet i Tandplejen og fastsætter samtidig et ens serviceniveau for brugere af Tandplejens tilbud.

Mere information om ny klinikstruktur findes på www.frederikssund.dk/tandpleje

Eventuelle spørgsmål kan rettes til overtandlæge Camilla Tardini, mail cetar@frederikssund.dk

Fakta

  • Alle tre klinikker tilbyder undersøgelse og behandling til børn og unge
  • Tandregulering tilbydes fortsat på Ådalens Skole Tandklinik
  • Visiterede borgere til omsorgstandplejen foregår fortrinsvis i borgernes hjem med mulighed for at besøge alle tre klinikker ved behov
  • Specialtandpleje tilbydes fortsat på Slangerup Skole.