Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
29. juni 2019

267 studenter på vej ud i friheden

Så mange HHX-, EUX-, STX- og HF-studenter har Handelsgymnasiet Knord Frederikssund og Frederikssund Gymnasium udklækket fredag og lørdag i denne uge. 

At være først... eller måske sidst...

Frederikssund Gymnasium var de første til at give slip på sine 108 STX- og 39 HF-studenter, og sende dem videre ud i livet – og verden. Det skete fredag den 28. juni – og netop det med at være først og sidst, det kom rektor Peter Bech Sørensen ind på i sin tale. 

 - At være de første… eller at være de sidste… Der er altid et eller andet særligt over enten at være de første til at gøre noget eller at være de sidste der gør noget.

 - Grunden til at jeg tager fat i det med at starte noget og at afslutte noget, at være de første og at være de sidste, skyldes at I i dag sidder og repræsenterer både en begyndelse og en afslutning. STX’erne her i salen er den sidste årgang på en gymnasiereform, som blev indført i 2005, og HF'erne er de første elever på Frederikssund Gymnasium, som bliver færdige efter den ny reform der kom i 2017, sagde rektor blandt andet.

Rektor Peter Bech Sørensen. Foto: Kenneth Jensen.Rektor Peter Bech Sørensen (herover) taler til en propfyldt festsal på Frederikssund Gymnasium fredag formiddag.

Festsalen på gymnasiet var godt fyldt op. Foto: Kenneth Jensen.

Det allermest nødvendige – og måske lidt til

Men hans tale handlede også om muligheder – og om ikke at overse dem, ved kun at fokusere på det allermest nødvendige og elementære. 

 -  I kan og vil mere end det. For hvis I kun fokuserer på nødvendighed, så overser I hurtigt hvad der ligger af muligheder udover det nødvendige. Der er nemlig et felt mellem muligheder og nødvendigheder, hvor vi hele tiden bevæger os. Netop det har Søren Kierkegaard forholdt sig til. Der er ifølge ham noget i livet som står uden for vores magt. Muligheden ligger i valget af, hvordan vi forholder os til det der overgår os. På den måde bliver livet både en gave som rummer en masse vilkår eller nødvendigheder om I vil, og samtidig er livet en opgave som kræver handling ud fra de muligheder der gives.

 - Og det er det I kan nu som studenter! I kan læse, analysere, fortolke, og perspektivere til den verden I møder, alment og specifikt og derigennem kan I handle og gøres jeres liv til lige præcis de liv I skal have. Fra start til slut!

Vi skal lytte højere

Det med valg og muligheder, kom rektor på Handelsgymnasiet Knord Frederikssund, Heidi Post Dam, naturligt nok også ind på i sin translokationstale til de 80 HHX-studenter lørdag den 29. juni:

 - Fremtiden venter på jer og I skal have et godt råd med på vejen om den fremtid. På en konference hørte jeg et oplæg med en fremtidsforsker, som pegede på at for at får succes i fremtiden er det afgørende, at vi er bedre til at ”lytte højere”. Derudover er det vigtigt for jeres succes at I anerkender kompleksiteten af de informationer om I dagligt oversvømmes med.

 - I bliver dagligt bombarderet med viden. Acceptere at meget af den data I bliver mødt med, skal I lade sive igennem, men den brugbare data skal I hænge op på jeres ”hjerneknager” og fylde jeres ram med. Jeres byggesten for fremtiden er derfor at bruge data fra jeres hjerneknager, og tilsæt den data jeres eget mørtel - jeres viden og værdier. Dermed vil I kunne forandre eller forfine den dybe tallerken, og gøre den anvendeligt og attraktiv til andre formål. 

 Rektor Heidi Post Dam. Foto: Kenneth Jensen.Rektor Heidi Post Dam talte til de 80 HHX-studenter på Handelsgymnasiet Knord Frederikssund lørdag.

Kantinen var fyldt til bristepunktet af studenter og deres mange pårørende. Foto: Kenneth Jensen.Kantinen var fyldt til bristepunktet af studenter og deres mange pårørende.

Husk at begå fejl

Borgmester John Schmidt Andersen gæstede begge gymnasier, og gav også de nye studenter lidt råd med på vejen i sin tale til dem.

Han talte blandt andet om stress, og dét, at det faktisk er helt okay at begå fejl undervejs i livet – for ingen mennesker er perfekte:

 - Verden er ikke perfekt, og der er ingen mennesker, der er perfekte. Hvis I for eksempel spørger dygtige erhvervsfolk eller iværksættere, hvordan de er kommet til tops på karrierestigen, så vil mange af dem fortælle jer, at det de har lært allermest af undervejs i deres liv – det er de fejl, de har begået. Fejl er en naturlig ting, og der er ikke noget galt i at fejle. Det vigtige er, at man lærer af sine fejl, så når man står i samme situation næste gang, kan man træffe en mere kvalificeret beslutning, sagde borgmesteren, der også manede til besindighed når det komme til både egne og andres forventninger:

 - I skal huske, at selvom I måske mærker et forventningspres fra mange sider, så er det jeres liv. Det er først og fremmest jer selv, der skal definere de forventninger, der skal være til jer. Og I skal ikke præstere mere, end at I hele tiden har både jeres hjerte og sjæl med i det, I foretager jer. 

Borgmester John Schmidt Andersen talte til studenterne begge steder - her på Knord lørdag. Foto: Kenneth Jensen.Borgmester John Schmidt Andersen talte til studenterne begge steder - her på Knord lørdag.

Fest og frihed forude

Trods de mange fine og voksne ord, så er det nu nok ikke de første dage de mange nye studenter tænker så meget over forventningspres, nødvendige valg eller hvor meget mere viden hjernen kan rumme – og måske bliver der sågar skabt lidt bedre plads på hjernens RAM-lager under sommerens mange studenterfester? Hvem ved. 

Ved begge translokationer var der da også en række underholdende indslag fra både elever og lærere - som fx det traditionelle herrekor af lærere på Handelsgymnasiet Knord, der vakte stor jubel:

Herrekoret underholdt til stor jubel på Handelsgymnasiet Knord. Foto: Kenneth Jensen.

En anden fast tradition er at kaste huen op i luften. Det skete naturligvis også på begge gymnasier:

Translokationen afsluttes med huekast. Foto: Kenneth Jensen.Translokationen afsluttes med huekast på Frederikssund Gymmnasium...

Huerne bliver kastet på Knord. Foto: Kenneth Jensen.... og Knord, hvor det dog skete klassevis.

Fra tilhørerrækkerne blev der blev filmen flittigt, så det store øjeblik er foreviget. Foto: Kenneth Jensen.Ikke kun kommunens udsendte havde kameraet fremme. Fra tilhørerrækkerne blev der blev filmen flittigt, så det store øjeblik er foreviget. 

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.