Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
4. juli 2019

Lokalplan for Thorstedlund i høring

Den 21. oktober 2018 besluttede Byrådet at sælge Thorstedlund til selskabet Græse Strandvej 22. Selskabets ønske er at opføre boliger på området.

Og den 26. juni sendte et flertal i Byrådet så Lokalplan 127 i offentlig høring. Lokalplan 127 er den plan, der fastsætter krav til omfang og placering af den bebyggelse, der planlægges på den grund, hvor Thorstedlund i dag ligger. Planen fastlægger endvidere adgangs- og parkeringsforhold, ligesom den giver mulighed for at nedrive dele af den eksisterende bebyggelse.

Nyt kommuneplantillæg

Med lokalplanforslaget følger et tillæg til Kommuneplanen. Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge de rammebestemmelser, der sikrer, at området kan overgå fra anvendelse til offentlige formål til en anvendelse til boliger. Tillægget omfatter Thorstedlund og de tilgrænsende arealer.