Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
3. juli 2019

Borgere vælger Frederikssund Kommune på grund af natur og fællesskab

Som led i en kommende bosætningsstrategi har Udvalget for By og Land gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i Frederikssund Kommune. Formålet har været at afdække, hvad der er vigtigt, når vi bosætter os. Og hovedparten af de mere end 1000 adspurgte nævner naturoplevelser, fjord og skov som de vigtigste. Dernæst er boligen og boligprisen også noget, der er stor tilfredshed med. Både nærhed til familie og venner samt fællesskaber, naboskab og lignende scorer ligeledes højt i forhold til tilfredshed i undersøgelsen.

Blandt de over 1000 besvarelser af spørgeskemaet blev der trukket tre heldige vindere, som hver fik en kurv med gode lokale varer. Fra venstre: Malene von der Hude, Aase Wiinberg Hansen, Hans Andersen (udv. formand) og Tina Lindgreen. Foto: Frederikssund Kommune.Blandt de over 1000 besvarelser af spørgeskemaet blev der trukket tre heldige vindere, som hver fik en kurv med gode lokale varer. Fra venstre: Malene von der Hude, Aase Wiinberg Hansen, udvalgsformand Hans Andersen (V) og Tina Lindgreen. Foto: Frederikssund Kommune

Fællesskab og naboskab

- Det er en rigtig spændende undersøgelse vi har fået gennemført. Det er første gang, at kommunen rent faktisk spørger borgerne om, hvad de synes er attraktivt ved at bo i vores kommune. Det kommer nok ikke bag på nogen, at naturen tiltrækker mange. Men også den digitale infrastruktur, fællesskaber, byliv og indkøbsmuligheder er vigtige emner, når borgerne skal vurdere, hvad der gør et område attraktivt at bo i, udtaler formanden for Udvalget for By og Land, Hans Andersen (V).

Udvalget for By og Land tager undersøgelsens resultater med i det videre politiske arbejde. På sigt skal resultaterne fra spørgeskema¬undersøgelsen være en del af inputtet til den bosætningstrategi, som udvalget arbejder med at få udarbejdet. Bosætningsstrategien forventes at blive politisk godkendt senest i 2021.