Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
13. januar 2019

Watertube ved Færgevej og J.F. Willumsensvej

Kl. 16.00 søndag eftermiddag påbegynder beredskabet at udlægge watertube ved Færgevej og J.F. Willumsensvej. Det får betydning for trafikken.

Færgevej vil i perioder være spærret i i retning fra J.F. Willumsensvej og ind mod Frederikssund by, for at give beredskabet plads til at arbejde. Tilsvarende er vejbanen på J.F. Willumsensvej i østlig retning fra Hornsherred spærret, mens beredskabet arbejder.

Hav derfor lidt ekstra tålmodighed, og vis hensyn når du skal passerer broen. Beredskabet arbejder for din skyld.

Cykelsti og fortov på broen vil fra kl. 16.00 også være spærret på Frederikssundsiden af den udlagte watertube. Denne spærring ophæves tidligst tirsdag eftermiddag. Benyt derfor fortov og cykelsti på nordsiden af broen.

Udkørsel med bil vil for beboere på Lille Færgevej og husene på Færgevej mellem Lille Færgevej og J.F. Willumsensvej vil ikke være muligt. Derfor opfordres til at flytte biler til anden placering. Dette er også varslet ved SMS til berørte beboere.

Watertubens placering ved Færgevejog J.F. Willumsensvej.Watertubens placering ved Færgevej og J.F. Willumsensvej. Den illustrerede watertube ved Strandvej udlægges ikke i første omgang.