Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
14. januar 2019

Vandet har toppet

Kl. 17 mandag den 14. januar 2019 har DMI ophævet varslet om forhøjet vandstand i Isefjord og Roskilde Fjord. (Der varsles, når der er risiko for vandstand over 125 cm over normalen.)

Sidst på formiddagen toppede vandet i Isefjorden og er nu langsomt på retur. Ved Kyndbyværket er der målt 109 cm som højeste vandstand.

I Roskilde Fjord toppede vandet ved 17.30-tiden, og nu viser målingerne en langsomt faldende vandstand. Ved Kignæs Havn i Jægerspris er der målt 113 cm som det højeste, og ved målestationen i Frederikssund (Marbæk) nåede vandet op på 104 cm over normalen.

Dermed har vandet ikke nået et kritisk niveau i denne omgang, om end det har været tæt på i Hyllingeriis, hvor borgere har beskyttet deres huse med sandsække fra de udlagte depoter (se billedet nederst).

I løbet af dagen har informationsmedarbejdere fra Frederikssund Kommune besøgt de otte depoter, hvor der er udlagt sandsække. Ud over i Hyllingeriis er der ikke brugt meget fra depoterne.

Novafos melder ikke om vand i krydset ved Færgevej/J.F. Willumsensvej, og det har derfor ikke været nødvendigt at aktivere det pumpeberedskab, der var gjort klar på stedet.

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro er åben og farbar og ventes at forblive åben. Cykelstien på broens sydlige side blev lukket af hensyn til de udlagte watertubes, men cykelstien på broens nordlige side er åben og farbar.

Beredskabets forberedelser blev gjort søndag, da DMIs varsel lød på mulighed for en vandstandsstigning på op til 145 cm over daglig vande. Derfor blev der udlagt watertubes flere steder blandt andet ved Kignæshallen, som derfor måtte lukkes for besøgende.

Tirsdag den 15. januar begynder oprydningen med fjernelse af watertubes, sandsække mv. Vi opfordrer trafikanterne til at vise hensyn overfor beredskabet de steder, hvor der bliver arbejdet.

I Hyllingeriis kom fjorden endnu en gang tæt på, og de udlagte depoter af sandsække blev taget i anvendelse. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.I Hyllingeriis kom fjorden endnu en gang tæt på, og de udlagte depoter af sandsække blev taget i anvendelse.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.