Frederikssund Kommunes logo
13. januar 2019

Krisestab iværksætter forhøjet beredskab

Med er forsat varsel fra DMI på 145 cm over dagligt vande mandag den 14. januar 2019 omkring kl. 16.00, så iværksættes i de kommende timer et forhøjet beredskab, for at forberede kommunen på vandet. Belært af erfaringerne både i Frederikssund Kommune og andre kommuner fra de seneste ugers storme, så tager Krisestaben ingen chancer, og har søndag derfor besluttet at iværksætte forhøjet beredskab.

Allerede lørdag eftermiddag har beredskabet bestilt levering af watertubes, så de ligger klar flere steder i kommunen, og det er nu besluttet at flere af dem skal udlægges, lige som der etableres fem depoter for sandsække i kommunen.

Det gør vi

I det følgende er oplistet de indsatser som søndag er besluttet iværksat, idet det bemærkes, at kommunens krisestab hele tiden følger situationen, og altså er forberedt på at iværksætte yderligere indsatser hvis det undervejs viser sig nødvendigt.

Watertubes

Frederiksborg Brand og Redning påbegynder søndag eftermiddag at udlægge Watertubes to steder:

  1. Ved Kignæshallen (på Smedeengen) i Jægerspris
  2. ved J. F. Willumsensvej og Færgevej i Frederikssund.

Watertuben i Frederikssund vil betyde, at Færgevej i periode vil være spærret i i retning fra J.F. Willumsensvej og ind mod Frederikssund by, for at give beredskabet plads til at arbejde. Udkørsel med bil vil for beboere på Lille Færgevej og husene på Færgevej mellem Lille Færgevej og J.F. Willumsensvej vil ikke være muligt. Derfor opfordres til at flytte biler.

Vi udsender separat nyhed med nærmere info når arbejdet med at udlægge watertubes påbegyndes.

Der udlægges i første omgang ikke watertubes langs Strandvej og på havnen i Frederikssund samt i Hyllingeriis, men ændres varslet til en vandstand over 150 cm, så genovervejes denne beslutning.

Watertubes ved Kignæs og Færgevej har ligget klar siden lørdag, og kommer nu i brug. Foto: Kenneth Jensen.Watertubes ved Kignæs og Færgevej har ligget klar siden lørdag, og kommer nu i brug (arkivfoto).

Depoter for sandsække

Med den varslede vandstand er det forventeligt, at en række områder i kommunen, hvor eneste værnemiddel er sandsække, kan blive oversvømmet.

Det drejer sig blandt andet om Skyllebakke Havn, Færgevej og sidevejene Borgervænget og Harevej i Frederikssund. I Hornsherred er der risiko for oversvømmelse af udsatte ejendomme på Tørslev Hage, i Kulhuse, i  Dalby Huse og på Over Draaby Strand.

Der oprettes derfor depoter med sandsække følgende steder (listen er opdateret søndag kl. 18.00):

  • Kulhuse: For enden af Barakvejen ved bus-vendepladsen.
  • Tørslev Hage: Hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej
  • Færgevej, Fasanvej, Harevej og Egernvej i Frederikssund: Hjørnet af Fasanvej og Slåen Bakke Alle
  • Dalby Huse: Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.
  • Over Dråby Strand: Lille Strandvej ved p-pladsen
  • Skyllebakke Havn: På p-pladsen ved indkørslen
  • I Hyllingeriis: Ved nr. 127-129
  • Hos Vej og Park: På Smedetoften 4 i Frederikssund.

Se kort over depoter for sandsække.

Depoterne oprettes hurtigst muligt. Vi informerer om det i separat nyhed, når præcist tidspunkt er kendt.

Vej og Park ved at gøre klar til oprette depoter med ialt 12.000 sandsække. Foto: Kenneth Jensen.Vej og Park ved at gøre klar til oprette depoter med ialt 12.000 sandsække (arkivfoto). 

Strandvej forventes spærret mandag

Selvom der i første omgang ikke udlægges watertube langs Strandvej i Frederikssund, så er det sandsynligt at den vil være spærret i perioder fra mandag eftermiddag pga. høj vand fra afløb, som Novafos er nødt til at opstille pumper for at pumpe væk.

Derfor åbnes der allerede i løbet af søndag for forbindelsen mellem Strandvej og Thorfinsvej og forbindelsen mellem Pilehaven og Klintevej.

Hvis Novafos iværksætter pumpning, så skiltes der både på Strandvej og J.F. Willumsensvej med, at Strandvej ikke er farbar.

Ådalen tømmes og åen lukkes

Mandag morgen iværksætter Novafos samt Vej og Park tømning af Sillebro Ådal og Sillebro Å, hvorefter Sillebro Å spærres.

Kronprins Frederiks Bro

Med den forventede vandstand på op til 145 cm over dagligt vande, forventes Kronprins Frederiks Bro at være farbar for bilister, men ikke for fodgængere og cyklister, der fra mandag ved frokosttid opfordres til at finde alternativ transportform for at passere broen.

Allerede fra søndag eftermiddag vil cykelsti og fortov på broen være spærret på Frederikssundsiden af den udlagte watertube.

Vil vil løbende i separate nyheder informere på status vedrørende broen, herunder om det trods forventning om det modsatte, bliver nødvendigt at lukke den for al trafik.

Følg informationerne løbende

Berørte borgere informeres også løbende via SMS, og alle opfordres til at følge med på www.frederikssund.dk/kriseinformation og kommunens facebookside.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune