Frederikssund Kommunes logo
31. januar 2019

Frederikssund Kommune har fået ny værdighedspolitik

Byrådet vedtog i november 2018 en ny værdighedspolitik, som skal være med til at sikre, at alle borgere, unge som gamle, der har behov for hjælp, får den rette indsats og oplever en værdig støtte. Nu er det tid til, at politikken skal realiseres med hjælp fra borgerne.

- Det er Frederikssund Kommunes ambition, at alle borgere skal opleve kvalitet i livet uanset deres livssituation, og det skal den nye værdighedspolitik være med til at understøtte, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Værdighedspolitikken beskriver de politiske værdier og målsætninger for arbejdet med at yde støtte til borgere, som har behov for hjælp. Politikken bygger på tre kerneværdier: Tryghed, medindflydelse og fleksibilitet.

- Vi ønsker at støtte borgerne, så den enkelte oplever en tryg hverdag. Man skal opleve, at der bliver taget udgangspunkt i ens egen livssituation og lyttet til ønsker og behov. Samtidig skal vi være fleksible i tilbuddene, så vi kan sætte ind med forløb, der ud fra en faglig vurdering matcher borgerens behov, siger formand for Velfærdsudvalget, Inge Messerschmidt.

Hun tilføjer, at der er udvalgt fire fokusområder, der skal arbejdes med i de kommende år.

- Vi skal have fokus på at sætte ind med den rigtige indsats på det rette tidspunkt. Vi skal støtte, så man kan klare mest muligt selv. Vi skal fokusere på, at man bevarer ejerskabet over sit liv, og så skal vi have fokus på forebyggelse og samarbejde med blandt andet hospital, egen læge, patientforeninger og de brugerstyrede centre, siger Inge Messerschmidt.

Cafémøde om handleplan

Næste skridt er at udarbejde en handleplan, så værdighedspolitikken kan omsættes til konkrete initiativer og indsatser. Derfor afholder Velfærdsudvalget et åbent cafémøde tirsdag den 26. februar, klokken 17-19 på Omsorgscenteret Tolleruphøj, hvor interesserede borgere i alle aldre har mulighed for at få indflydelse på handleplanen.

De fremmødte borgere får blandt andet mulighed for at debattere, hvad der skal arbejdes med, fremstille forslag og give anbefalinger til Velfærdsudvalget om, hvilke initiativer der kan indgå i handleplanen.

- Det er vigtigt for os, at politikken bliver omsat til konkrete initiativer, der gør en forskel for borgerne i kommunen. Vi håber derfor på et stort fremmøde til cafémødet, så vi får så mange gode input som muligt, siger Inge Messerschmidt.

Mødet er gratis, der er ingen tilmelding og alle er velkomne.

Værdighedspolitikken kan læses på Frederikssund Kommunes hjemmeside.