Frederikssund Kommunes logo
15. januar 2019

Beredskabet har afsluttet oprydningen

Cirka kl. 18.30 var Frederiksborg Brand og Redning stort set færdige med oprydningen efter mandagens storm og højvande. Det betyder at også cykelsti og fortov på sydsiden af Kronprins Frederiks Bro igen kan benyttes.

Det eneste som mangler er en improviseret gangbro over watertuben på Færgevej, som bliver fjernet i løbet af aftenen, og en lysmast trailer for enden af Lille Færgevej, der dog ikke bør være til gene for beboerne.

Resterende materiel er midlertidig opmagasineret ved Strandvej på grusparkeringspladsen. Det afhentes i morgen tidlig.

Gangbro over watertube på Færgevej. Foto: Kenneth Jensen.Gangbro over watertube på Færgevej, som beredskabet tirsdag aften er ved at fjerne, som noget af de sidste.

Sanddepoter udestår

Som oplyst i anden nyhed tidligere på dagen, så fjernes depoterne med sandsække i løbet af de kommende dage.

I samme nyhed kan du også læse om opbevaring eller bortskaffelse af sandsække, som du har hentet ved depoterne.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune