Frederikssund Kommunes logo
21. januar 2019

Gør vores kvalitetsstandarder bedre

I Frederikssund Kommune har vi kvalitetsstandarder for plejeområdet og det specialiserede socialområde, som vi gerne vil gøre nemmere at læse og overskue. Vi vil derfor gerne vide, hvordan du som borger bedst får den information du har brug for igennem kvalitetsstandarderne, hvis du eller en pårørende får brug for støtte fra kommunen.

For på bedst mulig vis at kunne gøre kvalitetsstandarderne mere tilgængelige, søger vi deltagere til to fokusgruppeinterviews. Du vil blandt andet få mulighed for at påvirke, hvordan kvalitetsstandarderne ser ud, de sproglige formuleringer og hvordan de er tilgængelige.

Interviewene finder sted den 6. marts og den 25. april 2019, kl. 17-18.30 på Rådhuset i Frederikssund.

For at deltage, skal du være fyldt 18 år og udfylde tilmeldingsskemaet senest den 25. februar.

Du vil blive kontaktet via E-Boks den 27. februar, hvis du bliver udvalgt til at deltage.

Hvad er en kvalitetsstandard?

En kvalitetsstandard indeholder information til dig som borger om den støtte, du kan forvente at få fra kommunen, og er samtidig et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres ydelser.

Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for både dig som borger og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau, som politikerne har vedtaget i Frederikssund Kommune.

Konkret beskriver kvalitetsstandarderne, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en given ydelse i Frederikssund Kommune, ligesom de beskriver, hvad ydelsen indeholder.