Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
8. februar 2019

Trafikbestilling 2020 i høring

Hvert år skal Frederikssund Kommune bestille det kommende års busbetjening hos Movia. Teknisk Udvalg har besluttet at sende den kommende trafikbestilling i offentlig høring frem til den 28. februar 2019.

Årets trafikbestilling til Movia bærer præg af, at den nuværende budgetramme ikke matcher den stigning, der har været til udgifterne i busdriften og Flextur. Derfor har Teknisk Udvalg, på deres møde den 6. februar 2019 besluttet, at sende en række besparelsesforslag til busdriften i høring.

Kriterierne bag de fremsatte forslag har været følgende:

  • At de ikke berører borgernes mulighed for at komme med bus til arbejde, skole og uddannelse.
  • Påvirker færrest mulige borgere.
  • Påvirker sammenhængen så lidt som muligt i den samlede busbetjening, herunder sammenhængen til de regionale buslinjer og S-tog.

Besparelsesforslagene som Teknisk Udvalg har besluttet at sende i høring er opsummeret nedenfor:

1. Linje 317 reduceres til kun at køre skolekørsel:
Linje 317 har primært funktion som skolebus for Jægerspris skole og Fjordlandskolens afd. Dalby. Koncentrationen af passagerer er størst på afgangene til og fra skole. Det forslås, at linjens afgange alene koncentreres omkring skolernes ringetider. Forslaget betyder, at bussen kun kører på skoledage. Bussen er fortsat åben for alle borgere. På skolefridage vil brugere af bussen være henvist til Flextur.

2. Nedlæggelse af linje 393
Skolebussen i Slangerup vil fremover foregå med en ”kommunebus”, der bl.a. koordineres med svømmekørslen. Der vil ikke ske nogen ændring i hverken rute eller driftsomfang.

3. Dobbelttakst på Flextur i Frederikssund by
Prisen for Flexture, der starter og slutter i Frederikssund by, vil stige fra 36 kr. til 72 kr. pr. tur.

4. Der reduceres enkelte afgange på 313
Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.

5. Der reduceres enkelte afgange på 315
Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.

6. Der reduceres enkelte afgange på 318
Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.

Tids- og procesplanen for trafikbestilling 2020:

  • 8.-28.februar 2019: offentlig høring
  • 6. marts 2019: Endelig beslutning om trafikbestilling 2020 træffes af Teknisk Udvalg
  • 1. august 2019: Ændringerne træder i kraft

Ønsker du at vide mere om trafikbestillingen for 2019, kan du læse mødereferatet fra Teknisk Udvalgs møde den 6. februar 2019 (pkt. 18) med tilhørende bilag.

Høringssvar sendes via sikker post til Vej og Trafik. Du finder den i listen over vores sikre postkasser her.